Zelena agenda – balans između onoga što želimo i što je moguće

Jedan od ključnih principa Zelene agende je da tranzicija ka klimatskoj neutralnosti mora biti socijalno pravedna i inkluzivna. Cilj je da se zelena tranzicija pravilno i na vreme planira kako bi se minimizirali gubici radnih mesta i obezbedila ekonomska sigurnost za stanovništvo, posebno u sektorima koji zahtevaju transformaciju.

Inspirisan Evropskim zelenim dogovorom i povezanim Ekonomsko-investicionim planom za Zapadni Balkan, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je 26. marta organizovao Nacionalni dijalog o pravednoj zelenoj tranziciji i energetskom siromaštvu u Srbiji. Ovaj događaj je nastavak prakse UNDP-a da okuplja nacionalne aktere i relevantne strane radi razmene mišljenja i boljeg razumevanja procesa zelene tranzicije na svim nivoima.

Na Nacionalnom dijalogu predstavljena su inovativna rešenja kompanija i organizacija civilnog društva iz Srbije, koja pokazuju da se uz društvenu odgovornost, obnovljive izvore energije, reciklažu i cirkularnost može ostvariti smanjenje operativnih troškova, privući lojalne kupce i zaposlene, povećati konkurentnost i ostvariti dugoročnu stabilnost i rast uz zaštitu životne sredine.

Učesnici su zaključili da Srbija već ima odgovarajući zakonski okvir, ali da je neophodno kroz dijalog zainteresovanih strana raditi na podizanju svesti i reformi obrazovnog sistema. Takođe je istaknuta potreba za značajnim finansijskim sredstvima koja će omogućiti privredi da uvede nove zelene tehnologije i prakse.

U svetu u kojem kompanije svih industrija sve više teže održivosti i ekološkoj odgovornosti, jasno je da održive prakse nisu samo prolazni trend, već nužnost za budućnost. U tom kontekstu, Zelena agenda za Zapadni Balkan predstavlja strateški okvir za regionalni razvoj, sa ciljem da se suoči sa izazovima klimatskih promena i zelene tranzicije.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *