Zajednički sastanak Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Socijalno-ekonomskog saveta Autonomne pokrajine Vojvodine

U Novom Sadu je održana zajednička sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Socijalno-ekonomskog saveta Autonomne pokrajine Vojvodine, na kojoj su učestvovali Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Siniša Mali ministar finansija, Miloš Nenezić, predsedavajući SES RS i predsednik  Unije poslodavaca Srbije,  Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ivan Đoković, predsedavajući PSES, predstavnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, predstavnici Pokrajinskog odbora UGS, predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine.

Na sastanku  su razgovarali o redovnim temama koje su u domenu rada SES-a, a kao glavna tema se ističe podizanje dijaloga između socijalnih partnera na viši nivo. Posebna pažnja je posvećena međunarodnoj saradnji republičkog Socijalnog-ekonomskog saveta, ističući učlanjene u međunarodnu asocijaciju socijalno-ekonomskih saveta, zaključivanje sporazuma o saradnji sa Socojalno-ekonomskim savetima Francuske i Grčke, a inicirana je i saradnja sa Socijalno-ekonomskim savetom Rusije.

Kao što je naglašeno na sastanku, najvažnije je da postoji dijalog i da se izgrade zajednički stavovi koji su od interesa za sve socijalne partnere – od Republike, preko pokrajinskih organa do svake lokalne samourave.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *