Utvrđena Lista deficitarnih zanimanja za koja će se subvencionisati učenici i privreda

Najnovijim izmenama Zakona o dualnom obrazovanju, koje su rezultat incijative Unije poslodavaca Srbije za jaču promociju i podršku učenicima i poslodavcima uključenim u sistem dualnog obrazovanja – što je u duhu našeg opšteg cilja – sveobuhvatne reforme sistema obrazovanja u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama privrede i društva, predviđena je, između ostalog finansijska podrška dodelom sredstava za subvencionisanje dela naknade za učenje kroz rad koju poslodavci plaćaju učenicima upisanim na dualne obrazovne profile na kojima se učenici školuju za deficitarna zanimanja.

Poslodavci, koji imaju potvrdu o ispunjenosti uslova za učenje kroz rad i zaključen ugovor, odnosno predugovor o dualnom obrazovanju, u skladu sa zakonom, mogu da dobiju subvenciju u vidu dela naknada za učenje kroz rad u iznosu do 50% neto iznosa minimalne naknade za učenje kroz rad utvrđene Zakonom, sa pripadajućim doprinosima, koji iznos može da bude i veći u zavisnosti od toga da li ima preostalih sredstava nakon sprovedenog konkursa za dodelu subvencija poslodavcima za naknadu učenja kroz rad, koji će biti objavljen na sajtu Kancelarije za dulano obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija u narednom periodu.

Kao prvi korak u cilju sprovođenja ove regulative i finansijske podrške poslodavcima, utvrđena je Lista obrazovnih profila u kojima će se učenici školovati po modelu dualnog obrazovanja za 28 deficitarnih zanimanja:

 1. tehničar za metalurške tehnologije,
 2. bravar- zavarivač,
 3. operater mašinske obrade rezanjem,
 4. auto-električar,
 5. operater osnovnih građevinskih radova,
 6. polagač obloga,
 7. stolar,
 8. poslastičar,
 9. kuvar,
 10. pekar,
 11. izrađivač hemijskih proizvoda,
 12. obućar,
 13. industrijski krojač,
 14. modni krojač,
 15. tehničar za izradu i održavanje alata,
 16. mehaničar motornih vozila,
 17. industrijski mehaničar,
 18. monter telekomunikacionih mreža,
 19. dekorater zidnih površina,
 20. operater za izradu nameštaja,
 21. trgovac,
 22. konobar,
 23. mesar,
 24. operater u prehrambenoj industriji,
 25. vozač motornih vozila,
 26. galanterista kože,
 27. mehaničar tekstilnih mašina,
 28. viniogradar- vinar. 

Za školsku 2024/2025 godinu, obrazovni profili i broj učenika koji mogu da stiču stručno obrazovanje i po dualnom modelu, posebno su označeni u osnovnom delu Konkursa za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji, koji je objavljen na sajtu Ministarstva prosvete.

Podsećamo da dualno obrazovanje predstavlja model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi, u skladu sa standardom kvalifikiacije i planom i programom nastave i učenja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *