Usvojene nove inicijative Unije poslodavaca Srbije

Obaveštavamo Vas, da je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, kao najviši tripartitni organ u Republici Srbiji  na svojoj 82. Sednici, usvojio sve predloge Unije poslodavaca Srbije i to:

 1. Sugestija u vezi sa stavom 1.člana 7. Radne verzije zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu – U vezi sa načinom utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige i čiju vrednost iskazuje u poslovnim knjigama po revalorizovanoj, odnosno fer vrednosti u skladu sa Međunarodnim standardom za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), Unija poslodavaca Srbije predlaže izmene Radne verzije zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu u članu 7. stav 1. tako da osnovica poreza na imovinu za ovog obveznika bude fer vrednost iskazana na poslednji dan poslovne godine obveznika u tekućoj godini.“

2. Mere za unapređenja poslovanja sektora drumskog transporta – U domenu poglavlja 17 i 29, domenu Programa ekonomskih reformi, kao i domenu borbe protiv sive ekonomije, smatramo da su potrebne sistemske mere za preventivno delovanje u cilju uspostavljanja konkurentnosti u sektoru drumskog saobraćaja, kako bi se destimulisali davaoci i korisnici usluga u sivoj ekonomiji, uz jasno izražene stimulativne mere za prelazak u potpuno legalnu zonu poslovanja. Smatramo da će realizacija naših predloga doprineti povećanju naplate poreza (PDV-a, kao i poreza i doprinosa na zarade), što će uticati na postizanje konkurentnosti u ovom sektoru i povećanju broja zaposlenih, te većem prilivu sredstava u zdravstvene i penzione fondove, te omogućiti bolje rangiranje Republike Srbije na „Doing Business“ listi pre svega po kriterijumu plaćanja poreza.

3. Inicijativa za raspravu na temu obrazovanja za održivi razvoj Republike Srbije – Unija poslodavaca Srbije, kao promoter odgovornog poslovanja, održivog razvoja i unapređenja privrednog ambijenta, prepoznaje važnost uspostavljanja sistema obrazovanja čiji ishodi odgovaraju potrebama privrede, odnosno potrebu za uspostavljanjem čvrste veze između poslodavaca, institucija zaduženih za obrazovanje, naučnih institucija u odgovarajućim oblastima i tržišta rada. Ovakve veze su neophodne kako bi obrazovanje pratilo zahteve poslodavaca za relevantnim stručnim kompetencijama u skladu sa stepenom tehnološkog razvoja industrije. I zato smatramo da Srbija treba da stvori obrazovni sistem koji će rasti zahvaljujući kvalitetu studenata, i biti sposoban da se brzo prilagođava potrebama privrede.

4. Predlog za formiranje Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota- Pirot je administrativni centar najvećeg okruga u Republici Srbiji, svojevremeno je bio centar prerađivačke industrije i svoju šansu vidi pre svega u razvoju turizma, zdrave hrane i manufakturne proizvodnje, kao i u razvoju malih i srednjih preduzeća. Iz navedenog smatramo, da će Socijalno-ekonomski savet grada Pirota, doprineti novim investicijama i osnažiti njegovu privredu, vratiti tradicionalne proizvode ovog kraja na evropsko i svetsko tržište, te doprineti povećanju zaposlenosti. S toga, u cilju formiranja ovog lokalnog saveta, očekujemo podršku socijalnih partnera i predstavnika Vlade u okviru Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Snagom argumenata idemo putem još ozbiljnijih reformi kako bi osnažili srpsku privredu, jer  JAKA PRIVREDA JE JAKA SRBIJA!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *