Usvojen paket mera Narodne banke Srbije u vezi sa naknadama banaka

Narodna banka Srbije je usvojila paket mera u cilju zaštite građana, na osnovu koga će sve banke koje su od 1. januara 2021. godine povećale naknade za platne usluge, te naknade od 1. septembra umanjiti za 30% u narednom periodu ili ih vratiti na nivo pre njihovog povećanja.

Takođe, u sklopu ovog paketa mera usvojena je Odluka o platnom računu sa osnovnim uslugama kojom se trajno štiti standard građana u pogledu platnih usluga koje su potrebne za svakodnevne životne aktivnosti. Tom odlukom je ograničena i propisana cena paketa platnog računa sa osnovnim uslugama na 150 dinara i precizirana njegova garantovana sadržina.

Građani koji se budu opredelili za navedeni paket usluga će imati mogućnost da dobiju tekući dinarski račun u banci, da besplatno podižu gotovinu na šalteru i na bankomatima svoje banke, da dobiju besplatnu debitnu karticu, mobilno i elektronsko bankarstvo koje omogućava i neograničen broj transakcija putem QR koda na prodajnim mestima. Kod onih banaka koje naplaćuju naloge putem elektronskog ili mobilnog bankarstva imaju popust od 30% u odnosu na najnižu cenu tog naloga koju plaćaju korisnici ostalih paketa. Pored toga ovaj paket moći će da nadograde nekom dodatnom uslugom kao što je kreditna kartica, devizni račun, dozvoljeno prekoračenje ili izdavanje čekova, bez potrebe da prelaze na skuplji paket, dok će naknada koju za tu uslugu treba da plate takođe biti ograničena, tako da će im se nadogradnja isplatiti više od prelaska na skuplji paket.

Procena Narodne banke Srbije je da će ovakvim merama, građani u narednih godinu dana, ostvariti benefit na zbirnom nivou od 7 milijardi dinara, što je efekat koji nije zanemarljiv u aktuelnim okolnostima i izazovima na globalnom nivou.

Podsećamo, da se Unija poslodavaca Srbije 30. maja obratila Narodnoj banci Srbije sa molbom za preispitivanje izmena i dopuna opštih uslova poslovanja poslovnih banaka, s obzirom na sumnju u nedoslednu primenu propisa, dok smo u odgovoru, dobili  uverenje iz ove institucije, da će biti uloženi svi napori da građani i privreda ostvare odgovarajući pristup jednostavnijim i povoljnijim načinima plaćanja u cilju povećanja efikasnosti poslovanja.

Stoga pozdravljamo ovaj paket mera koga vidimo kao rezulatat razumevanja aktuelne situacije i značajan korak u dijalogu svih relavantnih aktera koji treba da vode računa o ineteresima građana, privrednih subjekata, ali i celokupnog društva i koji je preduslov za dalji razvoj naše privrede, jer Jaka privreda je Jaka Srbija!

Više o ovim odlukama, možete pročitati na sajtu Narodne banke Srbije

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *