Usvojen Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

Obaveštavamo da je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu usvojen na sednici Vlade od 27. decembra 2018. godine i objavljen u Službenom glasniku broj 105/2018

U 2019. godini iz republičkog i lokalnih budžeta biće sufinansirano  šest mera aktivne politike zapošljavanja.

Nakon višegodišnjih napora koji smo uložili i posle petogodišnje pauze ponovo se vraćaju programi za pripravnike na kojima je Unija poslodavaca Srbije insistirala zbog izuzetnih rezultata na zapošljavanje i zapošljivost mladih.

Postoje dva modaliteta za mere pripravnika. Jedno je pripravnički staž za lica sa visokim obrazovanjem, starosti do 30 godina sa prosečnom ocenom na studijama 8,5 i više i dužinom čekanja na evidenciji od šest meseci. Drugi program je namenjen licima sa srednjim nivoom obrazovanja, starosti do 30 godina i polugodišnjom dužinom čekanja za posao na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Mere koje će se finansirati obuhvataju  javne radove, stručnu praksu, obuku  na zahtev poslodavca, programe sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovane radnike, viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlenih lica, subvencije za samozapošljavanje koje su u 2019. godini povećane na 200.000 dinara i subvencije za poslodavce za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih .

U 2019. godini status teže zapošljivih lica, a u skladu sa procenom zapošljivosti, koja će imati prioritet pri uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja su: mladi do 30 godina života, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni (na evidenciji duže od 12 meseci a posebno nezaposlena lica koja traže posao duže od 18 meseci), mladi u domskom smeštaju, mladi u hraniteljskim porodicama, mladi u starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja.

Detaljnije informacije možete pogledati u Nacionalnom akcionom planu za 2019. godinu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *