Uspeh Unije u reformi obrazovanja prema realnim potrebama naše privrede

Kao rezultat ključnih prioriteta Unije poslodavaca Srbije usmerenih na reformu obrazovanja u skladu sa potrebama privrede i društva, koji su artikulisani kroz brojne inicijative i zagovaračke napore, Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o finansijskoj podršci dualnom obrazovanju. Ova uredba predviđa bliže uslove za ostvarivanje prava na subvencije za deo naknade učenicima za učenje kroz rad, a koja je do sada padala isključivo na teret poslodavca kod koga se odvija ovaj proces.

Finansijska podrška dualnom obrazovanju,prema ovoj Uredbi, podrazumeva dodelu sredstava za subvencionisanje dela naknade za učenje kroz rad koju poslodavci plaćaju učenicima upisanim na dualne obrazovne profile na kojima se školuju za deficitarna zanimanja. Na ovaj način, daje se podsticaj poslodavcima da se uključe u dualni model obrazovanja.

Prema Uredbi poslodavci imaju mogućnost da ostvare subvenciju u vidu dela naknade za učenje kroz rad u iznosu do 50% neto iznosa minimalne naknade za učenje kroz rad utvrđene Zakonom o dualnom obrazovanju, sa pripadajućim doprinosima.

Deficitarna zanimanja će biti određena od strane Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalnog okvira kvalifikacija, uzimajući u obzir podatke Nacionalne službe za zapošljavanje, planove uključivanja poslodavaca u dualno obrazovanje Privredne komore Srbije i informacije o prethodnim upisima učenika na dualne obrazovne profile. Kancelarija će sprovesti konkurs za dodelu subvencija poslodavcima, a ukoliko se sredstva ne potroše u potpunosti, subvencije mogu biti dodeljene u većem iznosu od prvobitno utvrđenog procenta.

Detalji o iznosu subvencije, načinu isplate i rokovima, kao i obaveze izveštavanja, biće precizirani putem konkursa i ugovora o dodeli sredstava koje poslodavac zaključuje sa Kancelarijom.

Unija poslodavaca Srbije će nastaviti sa aktivnostima usmerenim ka reformi obrazovanja u skladu sa potrebama privrede, te će se zalagati za dodatne podsticaje kako bi se obezbedila kvalitetna i kvalifikovana radna snaga.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *