Usklađivanje pružanja računovodstvenih usluga sa odredbama zakona

Sva pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, imaju još šest meseci roka da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o računovodstvu, odnosno da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i zatim se upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Zakon o računovodstvu koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, predvideo je obavezu usklađivanja poslovanja najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 1. januara 2023. godine. To znači da pomenuta pravna lica i preduzetnici do ovog datuma moraju imati izdatu dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore ovlašćenih revizora i da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji vodi Agencija za privredne registre (APR).

Iz Ministarsva finansija napominju da rok za usklađivanje poslovanja neće biti produžen i pozivaju pravna lica i preduzetnike koji još uvek nisu podneli zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga da to učine što pre.

Podsećamo, pravna lica i preduzetnici mogu vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja poveriti isključivo onom pravnom licu odnosno preduzetniku koji je upisan u Registar.

Počev od 1. januara 2023. godine u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja koji je donet na osnovu Zakona, finansijski izveštaj će se smatrati nepotpunim ukoliko je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nije upisan u Registar u slučaju kada je vođenje poslovnih knjiga povereno. Agencija za privredne Registre javno će objaviti takav izveštaj kao nepotpun.

Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja

Zakon o računovodstvu

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *