Uređen radni odnos – doprinos dostojanstvu na radu i očuvanju radno-socijalnog mira – nova publikacija Unije poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije, kroz svoju misiju i aktivnosti, kao odgovoran socijalni partner, nastoji da doprinese sprovođenju i razvoju ljudskih prava i međunarodnih standarda rada, a prvenstveno onih koji se odnose na dostojanstvo na radu i temeljna prava radnika – zabranu prisilnog rada i rada dece, slobodu udruživanja, prava na organizovanje i kolektivno pregovaranje, zabranu svih oblika diskriminacije, rodnu ravnopravnost, odnosno ravnopravnost polova i ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima, jednako nagrađivanje za jednak rad i rad iste vrednosti i drugih prava.

I baš zato, simbolično u godini u kojoj se obeležava 100 godina od osnivanja Međunarodne organizacije rada, uz tehničku pomoć i usmeravanje ove značajne agencije Ujedinjenih nacija, Unija sprovodi Projekat Pravni servis za poslodavce u oblasti primene radnog zakonodavstva, čiji je opšti cilj bolje razumevanje i dosledno sprovođenje radnog zakonodavstva, kroz edukaciju poslodavaca u ovoj oblasti.

Aktivnosti u okviru Projekta takođe imaju za cilj razvoj usluga Unije, i kao takve će doprineti sprovođenju njene misije – kolektivnog glasa poslodavaca, organizacije koja zastupa i štiti njihove interese i pomaže poslodavcima da unaprede poslovanje, koja promoviše odgovorno poslovanje, održivi razvoj i unapređenje privrednog ambijenta.

Na Projektu su angažovani pravni eksperti Unije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je na ovaj način dalo svoju stručnu podršku ovom procesu.

U sklopu Projekta sprovedeno je istraživanje preko fokus grupa poslodavaca, kako bi se utvrdio nivo poznavanja oblasti radnog zakonodavstva, odnosno prava, obaveza i odgovornosti koje ono predviđa za poslodavce i njihove zaposlene.

Nakon ove aktivnosti i analize rezultata, izrađena je publikacija pod nazivom Uređen radni odnos – Doprinos dostojanstvu na radu i očuvanju radno-socijalnog mira, koja sadrži korisne savete u vezi sa primenom radnog zakonodavstva. Isti su dati kroz upoznavanje sa osnovnim načelima i kroz usmerenje poslodavaca na propise relevantne u ovoj oblasti, izazove, probleme, pitanja sa kojima se poslodavci suočavaju prilikom selekcije ljudskih resursa, zasnivanja radnog odnosa, odnosno zaključivanja drugog ugovora o radnom angažovanju, za vreme trajanja radnog odnosa, a naročito u slučaju prestanka radnog odnosa, kao i rešenja, odnosno odgovore na sve ove nedoumice.

Sledeće aktivnosti na Projektu su besplatni seminari širom Srbije, na kojima će se poslodavcima predstaviti publikacija, ali i Unija i njen Pravni servis, te u direktnom razgovoru sa predstavnicima privrede dati rešenja njihovih problema od strane stručnih lica Unije. Ovi skupovi će biti i dobra platforma sa koje će se poslodavci još jednom pozvati da pristupe u članstvo Unije i ojačaju njen značaj, te računaju na njenu profesionalnu, kvaltetnu i pravovremenu pomoć u cilju unapređenja i zaštite svojih poslovnih interesa, a prvenstveno u cilju prevencije radnih sporova.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *