UPS zatražila od PKS da promeni odluku o članarini

Nakon pritužbi velikog broja članova na neadekvatan način obračuna članarine u Privrednoj  komori Srbije, UPS se obratila Privrednoj komori sa inicijativom da proširi parametre za obračun članarine, te da pored ukupnih prihoda, uzmu u obzir i profit i broj zaposlenih.

O finansijskim mogućnostima određenog privrednog subjekta ne možemo da govorimo samo na osnovu ukupnog prihoda, jer je veoma moguće da neko preduzeće ima veliki prihod, a da je gubitaš ili da ima izuzetno mali profit koji ne može da pokrije propisane članarine. Smatramo da je neophodno sagledati stvarnu ekonomsku snagu privrednih subjekata uzimajući u obzir ukupan promet, ostvaren profit i broj zaposlenih.

Vlada RS je kroz Zakon o privrednim komorama napravila veliki zaokret u pogledu profesionalnosti i efikasnosti Privredne komore i dobro je to što je 75% privrednih subjekata u Srbiji oslobođeno plaćanja članarine, ali je neophodno uvažiti zahteve za promenu načina obračuna članarine kako bi hiljade privrednih subjekata moglo da nastavi sa poslovanjem. Primera radi, u Nemačkoj, u kojoj je članstvo u privrednim komorama obavezno, osnovni parametar za obračun članarine je profit.

Jedna od primedbi:

“XXX doo bi shodno Odluci o visini članarine trebalo da plaća 1.500EUR mesečno zato što je imalo promet preko 2,5 mlrd u 2015. Ne znam ko je osmislio ovakav način obračuna članarine, ali je on krajnje neodmeren za ovakvu vrstu preduzeća. Ovo je pogubna odluka i može dovesti do zatvaranja preduzeća.

Milsim da je kranje nekorektno da vas zakon obavezuje da budete članovi nekog udruženja i da propisuje članarine (pod prijetnjom prinudne naplate) koje ne uzimaju u obzir veličinu preduzeća, broj zaposlenih, neto dobti i sl. Naše preduzeće ima 2 zaposlena, a trebalo bi da plaća članarinu kao EPS! Ne zna se kakve usluge bi PKS pruzala preduzećima, ali će za te imaginarne usluge neko plaćati 300 din, a neko 185.000 din mjesečno?!

XXX doo nije nikada potpisalo članstvo u PKS, nema svog predstavnika ni u jednom telu PKS i nikada nije koristilo nikakve usluge PKS.”

Inicijativa

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *