Unija poslodavaca Srbije učestvuje u procesu konsultacija o rodnoj ravnopravnosti

U okviru obeležavanja 25 godina od usvajanja Pekinške deklaracije i platforme za akciju, Vlada  Republike Srbije priprema izveštaj u kojem će predstaviti ostvareni napredak na polju rodne ravnopravnosti. Ovim konsultacijama rukovodi Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uz podršu UNWOMEN. Unija poslodavaca Srbije se  uključila u process javnih konsultacija  iz oblasti ŽENE I PRIVREDA I LJUDSKA PRAVA ŽENA.

Ono što su konsultacije prepoznale kao snagu i potencijal kada je reč o rodnoj ravnopravnosti je

razvijen antidiskriminacioni normativni okvir i propisi u vezi sa rodnom ravnopravnošću i zaštitom od diskriminacije, uključujući i nasilje nad ženama uz naravno komentare o mogućnostima daljeg unapređenja u pogledu primene i njegove dalje implementacije kao i donošenju novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Posebno je istakut značaj daljeg razvoja socijalnog dijaloga i uključivanja svih ključnih aktera, reprezentativnih udruženja poslodavaca  i sindikata kako bi se ostvario napredak na polju rodne ravnopravnosti.

Kada je reč o položaju žena, slabosti se mogu posmatrati kroz više aspekata i to:

  • njihovog obrazovanja – što je niže obrazovanje, to je veći rizik od siromaštva;
  • njihovog mesta života- gde su mogućnosti za žene znatno povoljniji u gradskim sredinama nego u ruralnim;
  • njihovim godinama starosti-gde žene starije od 45 godina imaju manje mogućnosti na tržištu rada;
  • njihovim mogućnostima da se samozaposle, pokrenu sopstveni posao i obezbede finansijska sredstva –gde je mali broj žena koje raspolažu sopstvenim nekretninama ili imovinom koja bi im poslužila u svrhu garancije za povraćaj pozajmljenih sredstava;
  • veliku raširenost rodnih stereotipa i predrasuda, čak i među nosiocima/nositeljkama javne vlasti i u nastavnim materijalima i udžbenicima.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *