Unija poslodavaca Srbije se zalaže za produžetak poreskih olakšica za novo zapošljavanje

Krajem decembra 2019. godine, ističe rok važenja člana 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ,(„Službeni glasnik RS“ br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18), koji je dao mogućnost  poslodavcima koji zasnuju radni odnos sa nezaposlenim licima pod određenim uslovima da ostvaruju pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Ove poreske olakšice su u velikoj meri uticale na novo zapošljavanje posebno u mikro, malim i srednjim privrednim društvima. Koristi od ove olakšice su imali kako poslodavci, tako i oni koji su dobili mogućnost da zasnuju radni odnos. Imajući u vidu ekonomske prilike i tržište na kom posluju, poslodavci imaju velika očekivanja da se rok za poreske podsticaje za novozaposlena lica produži.

Uvažavajući zahteve članstva, Unija poslodavaca Srbije je u toku prošle nedelje uputila dopis Siniši Malom, ministru finansija, a pitanje produžetka ovih poreskih olakšica za novo zapošljavanje je predstavljeno i na sednici Saveta za zapošljavanje.

Iskreno se nadamo da će poslodavcima i dalje biti omogućeno da koriste ove poreske olakšice koje utiču na rast zaposlenosti u privatnom sektoru i da će Ministarstvo finansija i nadalje dosledno podržati rast i razvoj malih i srednjih privrednih društava u Srbiji, jer bi prestanak važenja ovog poreskog podsticaja imao negativne posledice na novo zapošljavanje, a posebno zapošljavnje dugoročno nezaposlenih lica.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *