Uloga socijalnih partnera i socijalnog dijaloga u novom svetu rada

Duboke promene kroz koje prolazi svet rada predstavljaju niz ozbiljnih izazova, ali i otvaraju nove mogućnosti za socijalni dijalog i ulogu socijalnih partnera – zajedno sa javnim vlastima – u upravljanju svetom rada. Iako su institucije i mehanizmi socijalnog dijaloga dugo karakteristika evropskih zemalja, postavlja se pitanje sposobnosti socijalnog dijaloga da odgovori na nove izazove i pruži održive socijalno-ekonomske rezultate.

Ova široka tema je bila u fokusu dvodnevne tripartitne konferencije koju je organizovala Međunarodna organizacija rada okupivši u Briselu predstavnike iz većine evropskih zemalja. Po svedočenjima učesnika, situacija je prilično slična u svim zemljama. Dok se administracija bori sa izazovom kako da poboljša efikasnost tržišta rada, sindikati ulažu napore da organizuju radnike u okviru novih oblika rada, kao što je “rad preko platformi”, usmerivši se na kampanje ka školama, studentima i mladim akademicima, ili ka samozaposlenima. Na strani poslodavaca, veliki napori su usmereni ka malim i srednjim preduzećima u vidu pružanja adekvatnih usluga.

Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji kao najvećem uzročniku i pokretaču promena u svetu rada. Takođe se razgovaralo i o migracijama radne snage kao drugoj bitnoj determinanti stanja na tržištu rada, a iskustva i stavove srpskih poslodavaca predstavio je Predsednik Unije poslodavaca Srbije, gospodin Miloš Nenezić, kao panelista.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *