Uključivanje mladih i žena u metalskom sektoru u procese informisanja, konsultovanja i odlučivanja

U sklopu Projekta „WISE- Šira integracija i razmena iskustava o informacijama, konsultacijama i učešću predstavnika radnika u preduzećima”, organizovana je Završna konferenciji u Zagrebu na kojoj su predstavljeni postignuti rezultati projektnih aktivnosti, kratak film koji je nastao tokom trajanja projekta i koji je uključio sve zemlje učesnice na istom, kao i ključni zaključci sa održanih nacionalnih radionica tokom prethodna dva meseca.

Unija poslodavaca Srbije je pridruženi partner na projektu koji u Srbiji vodi Savez samostalnih sindikata metalaca Srbije, dok je lider projekta Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat, koaplikanti: Biznis konfederacija Makednije, Samostalni sindikat metalaca Srbije i Sindikat metalaca Poljske. Takođe, pored Unije, pridruženi partneri su i Asocijacija industrije, tehnike i trgovine Španije, Samostalni sindikat radnika u energetici, rudarstvu i industriji Severne Makedonije, Sindikalna organizacija mašinskog sektora Bugarske, Sindikat radnika metalske industrije Litvanije i Sindikat metalaca Nemačke.

Prezentacija postignutih rezultata je uključila predstavljanje mogućih instrumenata za motivisanje žena i mladih lica da se uključuju u procese donošenja odluka u preduzeću, što je kasnije dovelo i do diskusije o nedostatku stručnog kadra na tržištu rada, radnim migracijama, obrazovnom sistemu i uticaju dinamičkih promena i tehnološke revolucije na nova radna mesta.

Uloga mladih i žena u metalskom sektoru prepoznata je kao izuzetno važna, pre svega zbog podmlađivanja ovog sektora, ulaska nove energije, novih ideja, kreativnosti i dalje bliske saradnje sa poslodavcima sa ciljem dostizanja što boljih i zdravih uslova rada i društveno odgovornog poslovanja.

Modeli koji bi obezbedili aktivniju ulogu i veću uključenost mladih i žena u sve procese odlučivanja podrazumevaju pre svega edukaciju i podizanje svesti još tokom formalnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. U ovim procesima značajna je i uloga civilnog sektora te bi i njihovo mišljenje i aktivizam trebalo prepoznati i podražati i pokazati interesovanje za rešavanje njihovih problema. Aktivacija mladih podrazumeva i njihovo prepoznavanje i uključivanje u različitim zakonskim okvirima, nacionalnim strategijama pa samim tim, kasnije i u preduzećima.

Od velikog značaja je i pružanje podrške međunarodnih organizacija i jačanje njihove saradnje sa organizacijama unutar država kako bi se dobre prakse i uspešni modeli kada je reč o aktiviranju mladih i žena u metalskom sektoru, primenile i u drugim sredinama. Ovo podrazumeva i upoznavanje sa pozitivnim efektima primene pravnih propisa i EU direktiva vezanih za uključivanje radnika u procese informisanja, konsultovanja i odlučivanja u preduzećima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Na Završnoj konferenciji u Zagrebu je poseban akcenat stavljen na ulogu i značaj daljeg razvoja socijalnog dijaloga i bliske saradnje privrede, sveta rada i predstavnika vlasti jer je to jedini put da se prepoznaju izazovi, da se dobro artikulišu i da se uz kompromise rešavaju.

Jačanjem socijalnog dijaloga, partnerima je omogućeno da odrede najznačajnije prioritete i donesu rešenja koja će svim stranama omogućiti prosperitet. U metalskom sektoru, bliska saradnja između zaposlenih i poslodavaca podrazumeva kontinuirani dijalog, razmenu informacija i uključivanje u procese daljeg rasta i razvoja privrednog subjekta i širenje tržišta koje omogućava dalje investicije i  otvaranje novih radnih mesta. U sklopu ovih procesa, važno je da predstavnici vlasti prepoznaju potrebe privrede, ali i sveta rada kako bi svojim politikama omogućili povoljni i podsticajni poslovni ambijent i ekonomiju rasta.

Medijske kampanje i javni događaji jedan su od važnih instrumenata za motivisanje mladih i žena da se aktiviraju, uključuju u procese odlučivanja na svim nivoima, obrazuju i u zanimanjima koja nisu tipično muška ili ženska, utiču na razbijanje predrasuda o zanimanjima u metalskom sektoru  i dalje utiču na promociju i pozitivnu praksu osnivanja saveta zaposlenih u preduzećima.

 

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *