UDRUŽENJA POSLODAVACA SE OBAVEZUJU NA IMPLEMENTACIJU AGENDE 2030

 

U Beogradu je prvi put održan međunarodni sastanak udruženja poslodavaca uz podršku Međunarodne organizacije rada (MOR), sa ciljem pružanju podrške Agendi 2030, odnosno Ciljevima održivog razvoj. Na sastanku je istaknuto da Ciljevi održivog razvoja nisu samo dobri sa poslovanje, već predstavljaju i dugoročne benefite za države uopšte.

Ciljevi održivog razvoja (COR) eksplicitno naglašavaju značaj privatnog sektora u realizaciji ambiciozne Agende 2030. Dokument COR koji su usvojile sve 193 zemlje članice UN-a, navodi da su „aktivnosti privatnog sektora, investicije i inovacije glavni pokretači produktivnosti, inkluzivnog ekonomskog rasta i otvaranja radnih mesta“.

Često se zanemaruje činenica da uključivanje privatnog sektora ima potencijal da unapredi COR na dva načina – (1) stvaranje radnih mesta i prihoda potrebnih za prevazilaženje siromaštva koje je široko prepoznato, i (2) korišćenje iskustva, mogućnosti i resursa privatnog sektora kako bi se postigao razvoj na nivou koji jasno prepoznaje da resursi i stručnost javnih aktera nisu dovoljni za rešavanje složenog izazova globalnog razvoja.

Sastanku u Beogradu su prisustvovali predstavnici iz Rusije, Ukrajine, Moldavije, Mađarske, Rumunije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Složili su se da je od ključnog značaja da se i privatni sektor i poslodavačka udruženja uključe u realizaciju COR. COR nisu samo dobri za poslovanje u dugoročnoj perspektivi, već mogu da predstavljaju i veliki benefit za sve ako bi javne institucije za razvoj i privatni sektor formirali savez u cilju ostvarivanja inovativnih ekonomskih, socijalnih ili ekoloških rešenja.

Sva udruženja poslodavaca su se složila da kompanije moraju da integrišu održivost u ključne poslovne strategije umesto da traže ad hoc rešenja. U suprotnom, kompanije će propustiti priliku da postanu relevantni partneri i da doprinesu postizanju ciljeva COR.

S obzirom na to da i dalje postoji veliki deficit u finansiranju COR, sastanak je takođe bio posvećen i razgovoru o inovativnim mehanizmima finansiranja, kao što su kombinovane finansije (javno-privatno partnerstvo), kao opcija za komercijalno dobre poslovne projekte sa pozitivnim socijalnim i ekološkim uticajima.

Rezultati istraživanja kompanija koje su već uskladile svoje poslovne strategije sa COR, pokazali su njihovu impresivnu socijalnu i ekološku svest. Na primer, ugledna srpska kompanija Delta Holding, koja je nedavno osvojila nagradu kao društveno najodgovornije preduzeće u zemlji, obučava sve dobavljače o društveno odgovornmo poslovanju i COR-u, savremenim proizvodnim metodama i energetskoj efikasnosti.

Udruženja poslodavaca su na sastanku razvila plan o angažovanju u COR agendi, koji je uključio podizanje kapaciteta i razmenu znanja o inicijativama održivosti u vezi Agende 2030, potencijalnim uslugama za članove koji podržavaju napore održivosti i odgovarajuću agendu zagovaranja koja se odnosi na COR.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *