U Moskvi održana sednica Borda AICESIS

U Moskvi je 15. decembra 2021. godine, održan sastanak Borda Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija (AICESIS). Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije je, u ime predsedavajućeg SES-a Srbije i predsednika Unije poslodavaca Srbije, Miloša Nenezića, predstavljao predsednik Izvršnog odbora Unije Andreja Brkić. Domaćin sastanka je bila Društvena komora Rusije koja predsedava AICESIS u razdoblju od 2021. do 2023. godine.

Na dnevnom redu našla su se pitanja izmene Statuta AICESIS unapređenja trajnih mehanizama rada Asocijacije, uključujući formiranje radnih grupa, saradnje sa MOR , povećanje vidljivosti Asocijacije u medijima i na društvenim mrežama, kao i ažuriranje postojećih i povećanje broja novih članova.

Sekretar Društvene komore Rusije i predsednica AICESIS-a Lidija Mihejeva  naglasila je važnost promene statuta Asocijacije u skladu sa savremenim standardima i izazovima i predložila je formiranje radne grupe za izmenu statuta u kojoj će učestvovati stručnjaci iz područja prava međunarodnih organizacija. Predlog je podržan od strane članova Borda, od kojih su mnogi izrazili želju da budu deo ove radne grupe.

Društvena komora Rusije je takođe pokrenula inicijativu za formiranje pet radnih grupa za rešavanje konkretnih pitanja i izazova sa kojima se AICESIS suočava.  Jedna od radnih grupa će se baviti pripremom preporuka za Svetsku zdravstvenu organizaciju o jednakoj dostupnosti vakcinama za sve. Predsednik Izvršnog odbora UPS-a Andreja Brkić je istakao da je tema depolitizacije zdravstva, uključujući pitanje jednake dostupnosti vakcinama od velikog značaja, naglasivši da bi Srbija mogla da podeli svoja iskustva budući da je bila jedna od prvih zemalja koja je obezbedila sve dostupne vakcine protiv korona virusa i počela masovnu vakcinaciju građana.

U okviru saradnje AICESIS i MOR doneta je odluka o organizaciji zajedničke konferencije u Alžiru na kraju 2022. godine na temu „Neravnopravni odnosi između poslodavaca i radnika u digitalnom dobu“ kao i sprovođenje regionalnih seminara koji će prethoditi Konferenciji.

Članovi Borda su razmatrali i pitanje o vizuelnom i sadržajnom obnavljanju web-stranice AICESIS, otvaranju naloga Asocijacije na društvenim mrežama, kao i o izradi zajedničkog chat-a predstavnika za odnose sa javnošću SES-a i sličnih institucija Asocijacije, u cilju unapređenja saradnje u ovoj sferi.

Na sastanku Borda su takođe predstavljeni različiti projekti koje sprovodi Društvena komora Rusije. Posebni interes srpske strane izazvao je projekat vezan za prepoznavanje i promovisanje najboljih opštinskih praksi društveno-ekonomskog razvoja. Andreja Brkić je naglasio da Unija poslodavaca Srbije aktivno radi na osnivanju lokalnih kancelarija u opštinama širom Srbije, kao i na otvaranju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta. Dodao je da uspešan regionalni razvoj nije moguć bez uključivanja privrede, to jest članova Unije na lokalu.

Članovi Borda su doneli odluku o tome da će sledeća sednica Generalne skupštine AICESIS-a biti održana u junu 2022. godine u Atini.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *