Stručni skup stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije

U Vrnjačkoj Banji je počeo sa radom stručni skup stalnih radnih tela Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

U okviru rada stručnog skupa, organizuju se tri panela koja se bave aktuelnim propisima, novim zakonskim rešenjima, radnim zakonodavstvom u EU, primerima dobre prakse, ali i problemima koji se pojavljuju na tržištu rada.

Prvi panel “Izazovi prilagođavanja radnog zakonodavstva Republike Srbije u kontekstu neophodnosti tržišnog funkcionisanja privrednih subjekata  i potrebe promovisanja dostojanstvenog rada” otvorila je Prof. dr Ljubinka Kovačević, ekspert. U svom izlaganju Prof. dr  Kovačević posebno je posmatrala radno zakonodavstvo u Evropskoj uniji i implementaciju njegovih ključnih standarda u Zakonu o radu Republike Srbije. Diskusija se vodila i oko Nacrta zakona o radnoj praksi.  

O implementacji EU direktiva koje se odnose na regulisanje radno pravnog zakonodavstva diskusiju  je vodila i Snežana Bogdanović ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koja je predložila i organizovanje radionica i okruglih stolova sa socijalnim partnerima radi što boljeg razumevanja obavezujućih standarda. 

“Suština je da zaposleni budu zadovoljni, a da poslodavac može da radi, širi poslovanje i ostvaruje prihod. “Zakoni koji ovo omogućavaju su dobri zakoni” -istakao je u diskusiji Nebojša Miletić, član Predsedništva Unije poslodavaca Srbije i član Stalnog radnog tela za bezbednost i zdravlje na radu.

Na probleme u doslednoj primeni radno-pravnog zakonodavstva u cilju definisanja predloga za rešavanje različitih izazova ukazaće  Prof. dr Mario Reljanović, ekspert, Miodrag Loncović iz Uprave za bezbednost i zravlje na radu, kao i predstavnici Inspektorata za rad.

Tokom narednih panela razmatraće se aktuelne prilike na tržištu rada i posledice krize izazvane pandemijom. O uticaju pandemije na privredu, zaposlene i društvo govoriće, Đorđe Makuljević, predsednik Udruženja hotelijera Vrnjačke Banje, dok će analizu i preporuke za saniranje krize, oporavak privrede, očuvanje postojećih radnih mesta i kreiranje novih, predstaviti članovi stalnih radnih tela Unije poslodavaca Srbije i reprezentativnih sindikata.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *