Šta je minimalna cena rada, a šta minimalna zarada?

Šta je minimalna cena rada, a šta je minimalna zarada - Unija poslodavaca Srbije

Minimalna cena rada je minimalan iznos koji zaposlenom mora biti isplaćen po radnom času. To je neto iznos, (bez pripadajućih poreza i doprinosa), i za 2020. godinu iznosi 172,54 dinara, a viši je za 11,6% u odnosu na prethodnu.

Minimalna cena rada predstavlja ekonomsku kategoriju i pri njenom utvrđivanju se polazi od parametara predviđenih Zakonom o radu:

  • stopa zaposlenosti na tržištu rada;
  • stopa rasta bruto domaćeg proizvoda;
  • kretanje potrošačkih cena;
  • kretanje produktivnosti i kretanje prosečne zarade u Republici;
  • egzistencijalne i socijalne potrebe zaposlenog i njegove porodice izražene kroz vrednost minimalne potrošačke korpe.

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora poslodavaca sa sindikatima, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije u roku od narednih 15 dana.

Minimalna cena rada za narednu godinu objavljuje se do 15. septembra tekuće godine.

Početkom avgusta se očekuju pregovori predstavnika sindikata i poslodavaca o minimalnoj ceni rada za 2021. godinu.

Minimalna zarada, ili, takozvani, minimalac

Minimalna cena rada je osnov za utvrđivanje minimalne zarade (“minimalca“), jer se, shodno Zakonu o radu, minimalna zarada određuje na osnovu:

  • minimalne cene rada utvrđene u skladu sa zakonom,
  • vremena provedenog na radu i
  • poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

Kako je minimalna cena rada utvrđena po radnom času, znači da će ukupan mesečni iznos minimalne zarade biti različit, u zavisnosti od broja časova rada u određenom mesecu.

Bruto minimalna zarada sastoji se iz minimalne zarade, poreza, doprinosa i svih uvećanja na koje zaposleni ima pravo po osnovu ugovora o radu, (minuli rad, topli obrok, regres, rad za vreme praznika, prekovremeni ili nočni rad i slično).

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *