Nauka i obrazovanje ključni faktori razvoja digitalizacije

U našoj zemlji sektor informacionih tehnologija (IT) beleži vrlo visoke stope rasta poslednjih 5 godina, odnosno predstavlja oblast poslovanja sa najvećim potencijalom za razvoj privredne aktivnosti uopšte te i Unija poslodavaca Srbije, kao represent srpske privrede uzima aktivno učešće u objedinjavanju interesa privrednih subjekata i unapređenju ambijenta za privređivanje u ovoj oblasti.

Prema podacima Sektora informacionih tehnologija i telekomunikacija Unije poslodavaca Srbije u segmentu IT-a u Srbiji posluje više od 650 privrednih subjekata sa oko 20.000 zaposlenih od kojih je čak 47 % potpuno izvozno orijentisano, i zato je za sektor IT i telekomunikacije posebno važno da obuhvati što veći broj preduzeća iz ovog privrednog segmenta.

U 2021. godini Sektor informacionih tehnologija i telekomunikacija Unije poslodavaca Srbije aktivno će se zalagati za:

 • Jačanje podrške i profilisanje aktivnosti udruženja: IT klastera, startup-ova, hab-ova i tehnoloških inkubatora, prema produkciji u privredi primenljivih inovacija.
 • Podrška IT preduzetništvu kroz programe fiskalnih i parafiskalnih olakšica i subvencija za zapošljavanja mladih;
 • Razvoj programa podsticaja u industriji znanja, povećanje opsega prava na odbitak po osnovu istraživanja i razvoja;
 • Uspostavljanje stimulativnog sistema oporezivanja u domenu; prihodi po osnovu intelektualne svojine stvorene u Srbiji, dodatne olakšice za startup-ove;
 • Jačanje promocija domaćeg IT sektora u okviru bilaterne međudržavne saradnje – subvencije za učešće na internacionalnim sajmovima, i programima stručnog usavršavanja profesionalaca;
 • Podsticaj razvoja međunarodne saradnje na polju ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Razvoj programa podsticajnih mera za unapređenje investicionog okruženja, podsticajne poreske stope za baziranje poslovanja u Srbiji;
 • Razvoj i promocija etičkih poslovnih načela.

Posebna pažnju u radu Sektora informacionih tehnologija i telekomunikacija Unije poslodavaca Srbije biće posvećena razvoju i povezivanju domaćih IT kompanija koje imaju najveći uticaj na digitalizaciju srpske privrede uopšte, a to su servisne i uslužno-razvojne kompanije koje u radu sa domaćim privrednim subjektima imaju i najveći interes za opšte unapređenje poslovnog ambijenta, kroz udruživanje i ostvarenje uticaja.

Sektor  informacionih tehnologija i telekomunikacija Unije poslodavaca Srbije posebno ističe da su nauka i obrazovanje ključni faktori razvoja digitalizacije društava i u tom smislu sa posebnom pažnjom će se posvetiti podršci razvoju digitalne pismenosti i primenjenoj digitalizaciji poslovnih procesa.

„Unapređenje sistema obrazovanja pored aktivnosti na programskom i sadržajnom planu, traba da sadrži i promenu metodologije učenja od najranijeg uzrasta. Naime, obrazovni sistem zasnovan na relacionom principu – povezivanje, umesto na reprodukciji informacija mnogo je bolja osnova na kojoj se kasnije, kroz srednje i visoko školstvo grade ne samo produktivni stručno – inženjerski već i naučni kadar.”

Prema globalnom indeksu konkurentnosti Srbija, u aktuelnom trenutku, zauzima 55 mesto u svetu gde se mere sledeći glavni parametri: veštine radne snage, veštine diplomaca i veštine opšte populacije, ovo predstavlja vidan napredak koji uliva nadu da će se srpska privreda po ovom pokazatelju u narednom periodu pridružiti srednje razvijenim zemljama sveta.

Za razliku od predhodno prikazanog indeksa značajno slabije stojimo po pitanjima:

 • Stepena preduzetničkog rizika, gde smo na 104. mestu u svetu,
 • Stepenu razvoja klastera, gde smo takođe na lošem 104. mestu u svetu i
 • Stepenu rasta inovativnih kompanija, gde smo na 84. mestu u svetu.

“Brojni su uzroci sa posebno složenim relacijama koje imaju za posledicu zaostajanja u ovim oblastima, te se po ovom pitanju prvenstveno orjentišemo na kadrovski i obrazovni aspekt.”

Podržavajući politiku Vlade Republike Srbije, zalaganja Sektora informacionih tehnologija i telekomunikacija Unija posodavaca Srbije  idu u pravcu  reforme obrazovnih politika kao i politika zapošljavanja kroz:

 • Razvoj kadrova, povećanje opšteg nivoa digitalne pismenosti, uvođenjem informatike i računarstva u obrazovne programe u okviru školskog sistema, a naročito na nivou srednjih stručnih škola gde se obrazuju budući kadrovi za rad u privredi;
 • Afirmaciju permanentnog učenja i usavršavanja, kroz povećanje broja polaznika programa prekvalifikacije/dokvalifikacije u sistemu obrazovanja zaposlenih, odnosno lica prijavljenih kod NSZ.

Digitalizacija, kao tema, aktivnost i proces pojavljuje se u gotovo svim institucijama i oblastima privređivanja, stoga je potrebno uspostaviti sistem praćenja i analize, te će se za ovu aktivnost oformiti poseban mehanizam preuzimanja zvaničnih podataka o kretanjima ključnih pokazatelja procesa.

Uvažavajući multidisciplinarni karakter procesa digitalizacije sa jedne strane, kao i potrebu za stalnom razmenom informacija i iskustava, jednom rečju dobrih praksi, sa druge strane Sektor  informacionih tehnologija i telekomunikacija Unije poslodavaca Srbije nalazi za shodno da članovima omogući pristup specijalizovanim formatima za obuku, sertifikaciju i razvoj kao što su: IT trening centri, Centri sertifikacije, ICT habovi, razvojne konferencije i ostalo.

Sektor informacionih tehnologija i telekomunikacija Unije poslodavaca Srbije će aktivnosti u ovoj oblasti rada bazirati na saradnji sa postojećim referentnim privrednim subjektima iz navedenih oblasti po principima B2B saradnje.

Pridružite nam se.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *