Sednica Izvršnog odbora BusinessEurope

Na virtuelnom sastanku Izvršnog odbora BusinessEurope-a, održanom 28. oktobra 2021., razmatrane su teme vezane za aktuelna dešavanja, oporavak evropske ekonomije i paket “Fit for 55”. Uniju poslodavaca Srbije je predstavljao direktor Srđan Drobnjaković.

Posebnu pažnju članovi Izvršnog odbora su posvetili govoru Predsednice Evropske komisije od 15. septembra 2021. o aktuelnom stanju u Evropskoj uniji. Ursula von der Leyen je naglasila prioritete za narednih 12 meseci koji uključuju, između ostalog, ubrzavanje vakcinacije na globalnom i EU nivou, dalju digitalnu transformaciju koja će biti pokretač konkurentnosti preduzeća i boljih uslova rada, dalje jačanje saradnje po pitanjima zapošljavanja mladih, bezbednosti i zaštite vladavine prava.

Takođe je bilo reči o Konferenciji o budućnosti Evrope koja je održana u maju 2021. godine. Na njoj su 800 nasumično izabranih EU državljana u okviru takozvanih Građanskih panela iznosili ideje o tome u kom pravcu bi EU trebalo da se kreće, a o njima se kasnije diskutovalo na plenarnom sastanku uz učesće i BusinessEurope-a kao EU socijalnog partnera. Stav BusinessEurope-a i njegovih članova prema ovoj praksi je prilično kritičan zbog iskazanih velikih i nerealnih očekivanja i ideja predstavnika građana, skupih za sprovođenje i koje će političari morati da odbace.

Kada je u pitanju oporavak evropske ekonomije, on je i dalje u uskoj vezi sa situacijom vezanom za Covid-19. Nastavlja se trend smanjenja obolelih od virusa širom Evrope, iako su prisutne velike varijacije između država članica. Uvođenje vakcinacija je omogućilo vladama EU da umanje restrikcije uvedene usled pandemije, te kao rezultat ekonomija Evrope trenutno doživljava snažan oporavak što uključuje i opadanje nezaposlenosti. Za BDP Evrope se pretpostavlja da će svoj nivo od pre krize dostići u prvoj polovini sledeće godine. Snažan nalet domaće potrošnje je razlog za optimizam ali su se pojavili brojni riskantni faktori koji ometaju oporavak. Jedan od značajnih faktora je porast cene energije koji ima značajne implikacije na preduzeća i domaćinstva. Pod pretpostavkom da je kretanje cene energije prolazno, vraćanje cene energije u normalu trebalo bi da bude zasnovano na prilagođavanju kretanjima na tržištu u kordinaciji sa nacionalnim intervencijama na tržištu energije.

Dostizanje klimatske neutralnosti je takođe važna tema za poslodavce. Evropska komisija je predstavila paket “Fit for 55” 14. jula 2021. Ovaj paket je, kao deo EU Zelenog dogovora, skup predloga da se revidira i ažurira EU zakonodavstvo radi pokretanja novih inicijativa kako bi EU politike bile u skladu sa ciljem da se dostigne klimatska neutralnost do 2050. Ovo zahteva da se trenutne emisije gasova staklene bašte značajno umanje u sledećim decenijama. “Fit for 5”5, kao međukorak ka klimatskoj neutralnosti, podiže ambiciju da se do 2030. godine, umesto trenutno zacrtanog umanjenja emisija gasova staklene bašte od 40%, dostigne umanjenje za bar 55%. Upravo je ova brojka dala ime celom paketu, ali je takođe podstakla zabrinutost privrede koja će morati da podnese troškove zbog neophodnih adaptacija kako bi se ovaj cilj ostvario.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *