RASPRAVA POVODOM INICIJATIVE ZA IZMENE PRAVILNIKA KOJIM SE REGULIŠU USLOVI ZA STICANJE STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Dana, 9. marta 2018. godine u Uniji je održan sastanak Sektora obrazovanja Unije poslodavaca Srbije. Na sastanku je zaključeno da mesto i uloga naše organizacije u pitanjima reformi obrazovanja u skladu sa potrebama održivog društvenog i privrednog razvoja, mora biti mnogo značajnija, u kom smislu su u dogovoreni naredni koraci i data konkretna zaduženja.

Bitno je, napomenuti, da su trenutno najveći problem pojedine odredbe Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, a koje se odnose na uslove u pogledu stručnog kadra,

Iz napred navedenog razloga je formirana uža radna grupa Sektora sa zadatkom da u toku naredne radne nedelje izradi inicijativu za izmenu ovog pravilnika sa obrazloženjem, koja će se, nakon rasprave na organima Unije, proslediti nadležnim institucijama.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *