PROJEKAT “UGOVOR O RADU” – Novi servis za poslodavce – Model ugovora o radu

Unija je usvojila novi Strateški plan za period 2016 – 2020. godine. U okviru ovog plana, predviđeni su dugoročni strateški ciljevi Unije: povećanje broja članova, uspešno lobiranje, razvoj relevantnih usluga, jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta i finansijska stabilnost, i s tim u vezi i srednjoročni cilj – razvoj ključnih usluga, koji će se sprovesti putem kratkoročnih ciljeva: podizanje kapaciteta i relevantnosti postojećih usluga, rast broja poslodavaca koji koriste ove usluge, te promocija novih ključnih usluga.

Sve ove aktivnosti, doprinose realizaciji prioriteta – jačanje kapaciteta državnih institucija i socijalnih partnera radi unapređenja funkcionisanja tržišta rada iz Programa dostojanstvenog rada za Srbiju (2013 – 2017), formulisanog u okviru širokog tripartitnog konsultativnog procesa koji je uključivao Međunarodnu organizaciju rada i nacionalne konstituente, kao i kreiranju novog programa dostojanstvenog rada za naredni period.
U cilju implementacije pomenutog strateškog dokumenta Unije, ali i u toku njegove izrade, kroz kontakt sa članstvom, kao i na osnovu sprovedenih istraživanja i analiza istih, došlo se do zaključka da poslodavci – i to naročito preduzetnici i vlasnici, zakonski zastupnici malih i srednjih preduzeća, koji čine većinu privrede Republike Srbije i većinu članstva Unije, često prave formalne propuste u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa sa zaposlenima, što ima za uzrok sudski epilog, visoke kazne za poslodavce i remećenje industrijskog mira. Ovakvo stanje, najčešće nije rezultat svesnog kršenja pravnih normi od strane poslodavaca i potrebe da se radi u „sivoj zoni”, već je uzrokovano i nedostatkom potrebnih znanja i vremena, kao i finansijskih sredstava za eventualno angažovanje stručnjaka u oblasti radnog zakonodavstva, advokata koji bi poslodavcima tumačili propise i pružali praktičnu pomoć u njegovoj primeni u svakom konkretnom slučaju.

S tim u vezi, stanovišta smo da će za poslodavce koji zapošljavaju, odnosno planiraju da zaposle nove zaposlene, biti od velikog značaja sprovođenje projekta edukativne kampanje o mogućim načinima zasnivanja radnog odnosa u okviru kojeg je izrađen i kratak štampani informator. Primeri ugovora o radu izrađeni u okvoru Projekta i dati u drugom delu Informatora, mogu se skinuti na web stranici: www.poslodavci.rs, i kao takvi su dostupni članstvu Unije besplatno.

Prijatna nam je dužnost da se zahvalimo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je, prepoznajući vrednost Projekta, dalo svoju stručnu podršku, a prvenstveno gospodinu Zoranu Đorđeviću ministru, koji je na čelu ove institucije. Ništa manju zahvalnost dugujemo i Međunarodnoj organizaciji rada i gospodinu Draganu Radiću, višem specijalisti za aktivnosti poslodavaca – Tim za tehničku podršku dostojanstvenom radu – Kancelarija za centralnu i istočnu Evropu, Budimpešta, za tehničku pomoć, usmeravanje i finansijsku podršku Projekta.

Napominjemo da su modeli ugovora o radu dati u pomenutom informatoru isključivo slobodni i neobavezujući predlozi, kao i da su isti podložni modifikaciji u odnosu na delatnost i organizaciju rada poslodavca. Autori ne preuzimaju odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost i kvalitet predočenih informacija.

I na kraju, bitno je istaći da ostanete informisani, da odlučujete sa dužnom pažnjom i u skladu sa zakonom o pravima i obavezama zaposlenog, te da se za sva pitanja i nepoznanice u vezi radnog zakonodavstva obratite Uniji poslodavaca Srbije.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *