Program za likvidnost privrede preko Fonda za razvoj

Fond za razvoj

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID-19. Tom uredbom utvrđuje se istoimeni program (Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti  i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CоV-2) , koji čini njen sastavni deo.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi :

 • Podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava;
 • Podrška privrednim subjektima za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara, a pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

 • Organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;
 • Promet nafte i naftnih derivata;
 • Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

USLOVI KREDITA

 • Rok otplate do 36 meseci koji uključuje grejs-period do dvanaest meseci, ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate.
 • Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou.
 • Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima.
 • Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za privredna društva je 1.000.000,00 dinara a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u relevantnom registru 200.000,00 dinara.
 • Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:
 • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD;
 • za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
 • za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD.
 • Otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima.
 • U grejs -periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.
 • Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih, u skladu sa izveštajem Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na određeno i neodređeno vreme na dan 16. mart 2020. godine, s tim da se kako do dana podnošenja zahteva tako i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje do 10% od navedenog broja zaposlenih.
 • Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
 • Menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta) i/ili
 • Hipoteka na nepokretnostima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • Zaloga na opremi/pokretnim stvarima čija je tržišna vrednost 1:1 u odnosu na visinu odobrenog kredita i/ili
 • Menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika;
 • Menica i menično ovlašćenje dužnika se obavezno dostavljaju uz neko od navedenih sredstava  obezbeđenja.

Uslove i sadržaj potrebne dokumentacije za preduzetnike i za pravna lica možete preuzeti putem linka Fonda za razvoj : https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19, a sve  zahteve možete podneti elektronski putem  na elektronsku adresu: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *