Prijavljivanje poslovnih prostora i prostorija Poreskoj upravi

Počev od 24. januara 2023.,  prijavljivanje poslovnih prostorija i prostora, vršiće se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave na Obrascu EP IPP – Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

Prijava EP IPP podnosi se posebno za svaki prostor i prostoriju koje se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja.

U slučaju promene iskazanih podataka, poreski obveznik je dužan da poresku prijavu podnese najkasnije 24 časa pre nastanka promene, posebno za svaki prostor i prostoriju. Ukoliko do promene podataka dođe usled okolnosti koje ne zavise od volje poreskog obveznika, rok za podnošenje prijave je najkasnije 24 časa po saznanju od nastanka promene.

Kada poreski obveznik iznajmljuje svoj poslovni prostor drugom poreskom obvezniku, on je dužan da prostor prijavi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, dok je zakupac dužan da prijavi iznajmljeni prostor za obavljanje svoje delatnosti.

Obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke, a počeo je da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlja delatnost, dužan je da podnese prijavu EP IPP najkasnije do 29.01.2023. godine.

Poreski obveznik nije u obavezi da dostavlja podatke koje je prijavio Agenciji za privredne registre prilikom upisa u propisani registar, podatke koje je u skladu sa drugim propisima dostavio Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i dr.), kao i podatke koje je do 24. januara 2023. godine prijavi Poreskoj upravi podnošenjem obrasca PEP IPJ.

Državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, javna preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, direktni i indirektni budžetski korisnici, kao i finansijske institucije, izuzeti su iz obaveza podnošenja pomenute prijave.

Evidencionu prijavu na obrascu EP IPP, poreski obveznik ne može da podnese posle pokretanja postupka poreske kontrole, kao i nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Iz poreske uprave upozoravaju da nepostupanje poreskih obveznika u smislu neprijavljivanja Poreskoj upravi, prodajnih, skladišnih, odnosno smeštajnih prostorija, u kojima se smeštaju dobra, odnosno vrši promet, predstavlja krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe, shodno članu 176a. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *