Predstavljeni rezultati rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i prioriteti za 2019.godinu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na današnjoj konferenciji predstavio je aktuelne podatke i postignute rezultate u ovoj godini. Predstavljeni su aktuelni projekti kao i  sva doneta  zakonska i podzakonska akta koja su  rezultat rada Sektora za rad i zapošljavanje, Sektora za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti, Sektora za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte, Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, Sektora za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Jedan od najznačajnijih projekta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je ,,Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno“ i kampanja “Reci NE radu na crno”  kojom se ističu negativne posledice neprijavljenog rada. Medijska kampanja je započeta u januaru 2018. godine i sastoji se iz postavljenog veb sajta projekta na adresi www.recineradunacrno.rs na kom se nalaze informacije o projektu, pozitivnom radnom zakonodavstvu u R. Srbiji, kao i obrasci za prijavu poslodavaca koji radno angažuju neprijavljena lica.

Takođe, uvođenje Socijalnih karata predstavljeno je  kao prioritet rada Ministarstva. Svrha formiranja socijalnih karata je doprinos pravednijem ostvarivanju socijalnih prava građana koji se zasniva na njihovom socijalno-ekonomskom statusu, podizanje efikasnosti u domenu socijalne politike, brže i lakše ostvarivanje prava građana i sprečavanje eventualnih zloupotreba prava. Radi uvođenja socijalnih karata u toku su aktivnosti na uređenju zakonskog okvira i aktivnosti vezane za izradu informacionog sistema koji ima za cilj da omogući automatizovanje i podršku poslovnim procesima organa iz sistema socijalne zaštite.

Kao jedan od prioriteta, Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević  predstavio je i projekat Nacionalnog SOS telefona. Pokretanjem Nacionalnog SOS telefona stvoriće se mogućnost da svaka žena sa iskustvom nasilja, na teritoriji Republike Srbije, na najbrži mogući način dobije sve informacije potrebne radi zaštite i ostvarivanja  svojih prava. Očekivanje Ministarstva je da će se pokretanjem Nacionalnog SOS telefona, uz jasan preventivni efekat kroz informisanje celokupne javnosti, obezbediti neposredna podrška, osnaživanje i pomoć ženama sa iskustvom nasilja.

Ministar je u svom izlaganju pozdravio dosadašnju saradnju sa Unijom poslodavaca Srbije i sa sindikatima i ukazao na značaj dijaloga koji svim stranama omogućava da se bolje upoznaju sa izazovima na tržištu rada i da lakše pronalaze optimalna rešenja  koja daju pozitivne rezultate. U tom smislu Ministar Đorđević je najavio dalji rad na razvoju socijalnog dijaloga i na lokalnom nivou kroz osnivanje Lokalnih socijalno ekonomskih saveta u Srbiji. 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *