Preporuka za neiskorišćene dane godišnjeg odmora iz 2021. godine

Vlada Republike Srbije je, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donela Zaključak o korišćenju neiskorišćenog godišnjeg odmora iz 2021. godine usled epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Navedenim zaključkom se preporučuje poslodavcima koji zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19 ili zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19 ili zbog određivanja​​ izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom, nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2021. godinu, omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2022. godini ili da prvi deo (u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno), iskoriste zaključno sa​​ 31. decembrom 2022. godine, a preostali deo, zaključno sa 30. junom 2023. godine.

Ovaj zaključak predstavlja samo preporuku, odnosno usmerenje za prevazilaženje ovog problema, s obzirom na to da je pravo na godišnji odmor i način njegovog korišćenja izvorno uređeno Zakonom o radu.

Zakonom o radu  je predviđeno da godišnji odmor zaposleni može koristiti jednokratno ili u dva ili više delova. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Ovde možete videti Zaključak Vlade RS

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *