Predlog preporuka za uštede u potrošnji električne i toplotne energije

Predlog je pripremilo Ministarstvo rudarstva i energetike , a odnosi se na državnie i javne ustanove i institucije, jedinice lokalne samouprave, privredu, kao i na domaćinstva. Preporuke bi trebalo da počnu da se primenjuju što pre, i to u periodu od 1. septembra 2022. do 31. marta 2023. godine.

Kada su u pitanju mere koje se odnose na privredu u Predlogu preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije nalaze se one koje se odnose na rukovodioce, ali i zaposlene.

Predlog preporuka za rukovodioce u privredi:

 • da među svojim zaposlenima odrede lica koja će se starati o smanjenju potrošnje energije, u skladu sa svim navedenim preporukama, primenom učestalih kontrola tokom radnog vremena, a posebno po isteku radnog vremena, sa ciljem smanjenja potrošnje za 15% u odnosu na isti mesec prošle godine;
 • da obezbede isključenje osvetljenja nakon radnog vremena u prostorijama u kojima niko ne boravi;
 • obezbede da objekti/prostorije koji se zagrevaju/dogrevaju u prostorijama imaju temperaturu najviše do 200 C, sa izuzetkom bolnica, ustanova socijalne zaštite, vrtića i škola;
 • da obezbede zamenu starih živinih svetiljki novim LED svetiljkama u javnom osvetljenju i u zgradama koje koristi javni sektor;
 • da instaliraju inteligentne sisteme za upravljanje potrošnjom energije;
 • da investiraju u poboljšanja energetske efikasnosti u smislu promene energetski efikasnim prozorima, poboljšanja izolacije, poboljšanja energetske efikasnosti sistema grejanja i hlađenja;
 • da obezbede postavljanje solarnih panela i solarnih kolektora na krovove objekata koji su u vlasništvu, odnosno koje koriste organi na koje se odnosi ova preporuka;
 • da obezbede prelazak sa grejanja električnom energijom na drugi vid grejanja, a ukoliko nije moguće, gde je sprovodljivo treba preći na grejanje putem toplotne pumpe, odnosno na invertorske split-sisteme.

Predlog preporuka za zaposlene u privredi:

 • da ne koriste osvetljenje u unutrašnjim prostorijama i kancelarijama u javnim zgradama u periodu kada ima dovoljno dnevne svetlosti, ne postavljaju tamne zavese i predmete koji zaklanjaju prirodnu svetlost sa prozora, danju ne spuštaju roletne, da radne stolove postave tako da mogu da koriste prirodnu svetlost, da isključuju osvetljenje kada u prostoriji niko ne boravi;
 • da koriste stepenice umesto lifta;
 • da štampaju samo potrebna dokumenta u neophodnom broju kopija i da po završetku rada isključe sve računare, štampače i druge uređaje.

Na osnovu potencijalno ostvarenih ušteda iz Ministrarstva se procenjuje da se na dnevnom nivou može uštedeti više od 15% ukupne dnevne potrošnje električne energije na nivou Republike Srbije, što se preslikava i na godišnji nivo i iznosi oko 5.300 GWh, od ukupno potrošenih 33.000 GWh, što bi značilo  da ne bi bilo potrebe za uvozom na godišnjem nivou.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *