Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Zakon o zaštiti potrošača usvojen je u septembru 2021. godine i predvideo je, između ostalog, mehanizam vansudskog rešavanje sporova, kao alternativan način rešavanja potrošačkih sporova. U skladu sa tim Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija doneo je pravilnik kojim se uređuje rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko potrošač nije zadovoljan ishodom rešavanja reklamacije koju je uložio trgovcu, potrošački spor se može rešiti vansudskim putem uz pomoć trećeg lica koje, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, mora biti neutralno,nezavisno i nepristrasno.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova jeste postupak predviđen za rešavanje svih vrsta potrošačkih sporova, bez obzira na vrstu i vrednost spora.

Treće lice koje posreduje u postupku rešavanja spora između potrošača i trgovca je telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koje pomaže stranama u sporu da pronađu konstruktivno i kompromisno rešenje.

Ova tela moraju ispuniti propisane uslove kako bi se upisala na Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. U svom radu moraju slediti određena pravila i kriterijume kako bi strane u sporu imale istu mogućnost argumentacije, ali i pravovremene informacije koje se tiču kako eventualnih troškova, tako i pravnih posledica ishoda vansudskog rešavanja potrošačkog spora. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija finansira rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova isplatom finansijskih sredstava po završenom postupku.

Novi Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova bliže uređuje uslove za osnivanje, upis i rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, izveštavanje o radu, naknadu za rad tela, obrazac zahteva za upis na Listu tela i obrazac predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja spora.

Za poslodavce koji se bave trgovinom važno je da znaju da vansudski postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu i da je trgovac obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *