PRAKSA ZA MLADE SA INVALIDITETOM

Forum mladih sa invaliditetom objavljuje konkurs za pohađanje prakse u kompanijama za 16 mladih sa invaliditetom koji imaju do 35 godina i žele da steknu radno iskustvo kroz praksu u privrednim subjektima.

U okviru tromesečne prakse,( sredina marta – sredina juna 2018.godine), mladi sa invaliditetom će imati priliku da uče i da stiču iskustvo, pri čemu će od Foruma mladih sa invaliditetom dobijati i novčanu nadoknadu na mesečnom niovu za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka.

Svakom od izabranih praktikanata će biti dodeljen mentor iz privrednog subjekta u kojem će pohađati praksu.

Rok za prijavu je petak, 23.02.2018. godine, i jedan kandidat može da se prijavi na više pozicija.

Odabrani kandidati će, pre početka pohađanja prakse, proći petodnevnu obuku za sticanje dodatnih znanja i veština u oblasti rada. Pohađanje obuke je obavezno za odabrane praktikante.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 3220632, (radnim danima od 09.00 do 17.00 h), i putem mail-a office@fmi.rs

Opise pojedinačnih pozicija za praksu, kao i prijavni formular možete naći ovde

Praksa se realizuje u okviru projekta „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“ u partnerstvu sa Delta Holding d.o.o, dok su saradnici na projektu Nacionalna služba za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije I Univerzitetski centar za studente sa hendikepom. Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Očekivani rezultati projekta odnose se na uvećane mogućnosti za zaposlenje za mlade sa invaliditetom i sticanje novih znanja i veština putem pohađanja prakse, dok će, sa druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *