Poziv poslodavcima da se uključe u sistem dualnog obrazovanja

Poštovani poslodavci, pozivamo Vas da date svoj doprinos reformi obrazovanja prema potrebama privrede i da se aktivno uključite u planiranje upisa učenika u srednje stručne škole za školsku 2020/2021 godinu po modelu dualnog obrazovanja.

Unija poslodavaca Srbije kao jedan od svojih prioriteta u proteklom periodu postavila je angažovanje na reformi obrazovanja u vidu brojnih inicijativa, predloga, konsultacija i rad u radnim grupama za donošenje zakona, na način da omogući povezivanje privrede i obrazovnog sistema. Ova reforma treba da doprinese da mladi ljudi tokom svog obrazovanja, dobiju zaista adekvatna i potrebna znanja, veštine i sposobnosti, da poveća šanse za njihovo uključivanje u svet rada i obezbedi da to uključivanje bude lakše, što će sve doprineti bržem, dimamičnijem i ravnomernijem razvoju nacionalne privrede.

Upravo stoga pozivamo Vas da razmislite o aktivnom uključivanju u sistem dualnog obrazovanja realizacijom učenja kroz rad u Vašoj kompaniji koje od Vas izisukuje određen angažman, ali može da Vam omogući i brojne benefite: da od početka pratite i usmeravate učenje kroz rad u vašem preduzeću, radite na usvajanju praktičnih znanja i veština učenika, razvijanju odnosa između učenika, Vaše komapnije i ostalih zaposlenih i tako „oblikujete“ kadar koji u svemu odgovara potrebama Vaše struke, ali i kompanije. Ukoliko ste zainteresovani za predlog da se i Vaša kompanija uključi u ovakakav sistem obrazovanja molimo da nas kontaktirate.

Pored toga pozivamo Vas i da nam dostavite svoj predlog plana upisa u školsku 2020/2021 godinu u skladu sa potrebama privrede i nedostajućim kadrovima, kako u Vašoj kompaniji, ali i ostalim kompanijama na osnovu Vašeg rada i iskustva. Na bazi prikupljenih podataka formiraće se Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima, koji će se dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.

Očekujemo i za to ćemo se istrajno zalagati da benefiti od ovakvog povezivanja obrazovanja i privrede budu višestruki: kroz potrebnu teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad u realnom radnom okruženju kod poslodavca mladi treba da steknu relevantna znanja, veštine i sposobnosti koje će moći vrlo brzo da se praktično primene, i da na taj način oni na kojima treba ,,svet da ostane“ dobiju motivaciju i osnaženje, i prevashodno šansu za posao u svojoj struci i u svojoj zemlji, da privrednici dobiju obučen i odgovarajući kadar, a privreda novu snagu koja može da je održi i razvija.

Ukoliko ste zaintresovani da se uključite u realizaciju sistema dualnog obrazovanja putem učenja kroz rad u Vašoj komapaniji i date doprinos daljem usavršavanju ovog sistema Vašim predlogom za plan upisa u školskoj 2020/2021 godini u odnosu na potrebe privrede, molimo Vas da nas kontaktirate. Osoba za kontakt je Jelena Budimčević, a sva pitanja možete da uputite na e-mail j.budimcevic@poslodavci.rs , kontakt tel: 011-3160248

Vaša Unija poslodavaca Srbije

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *