POSLODAVCI KOSOVA NISU PRIMLjENI U UJEDINјENE NACIJE

IOE Skupština

Upravni odbor IOE (International employer organisation), je u nedelјu 04. juna na svom redovnom zasedanju pred Skupštinu kojom započinje 106. konferencija Međunarodne organizacije rada, odbacio zahtev Privredne komore Kosova da bude primlјena  u članstvo Svetske poslodavačke organizacije, koja radi pri Ujedinjenim nacijama. Tehnički gledano, zahtev nije zvanično stigao ni do Upravnog odbora već i ranije uklonjen sa dnevnog reda.

Zahtev sa Kosova nije ni stigao na razmatranje prevashodno zbog pravne, etičke i  argumentacije međunarodnih standarada koje je pružila Unija poslodavaca Srbije. Naime, još od novembra 2016. godine Unija poslodavaca Srbije je trpela velike pritiske iz Ženeve, kako bi dala pristanak da Privredna komora Kosova postane punopravni član IOE, odnosno da se bar krene u minimum razgovora po tom pitanju.

Tvrd stav pravnog tima Unije i vešemesečna  borba argumentima,  konačno je  dobila epilog u korist UPS, ali i čitave države Srbije. Naime, MOR je jedna od najstarijih, samim tim i fundamentalnih organizacija na kojim se temelјi čitav sistem Ujedinjenih Nacija. Svetska zdravstvena organizacija, Agencija za atomsku energiju i UNICEF i UNESCO, su nastali kasnije i ne predstvlјaju temelјe UN.  Ovakav epilog je daleko značajniji ako se uzme u obzir da je glavni zastupnik Kosovskih interesa bila Linda Kromjung, Generalni sekretar Svetske poslodavačke organizacije.

  • Jedan od glavnih argumenta na koji smo se oslanjali je i taj da u Svetskoj sindikalnoj organizaciji pri UN, ITUC, nema sindikalaca sa Kosova, i po toj logici, Poslodavci sa Kosova nemaju sa kime da pregovaraju na svetskom nivou, kaže Boško Savković, Generalni sekretar UPS koji se nalazi u Ženevi. – Nažalost, naši sindikalni socijalni partneri, SSSS i UGS Nezavisnost, nisu našli za shodno da ni nas, a prema mojim saznanjima ni Vladu, obaveste o tome da da se u  ITUC  najmanje 5 godina, kao punopravni član, nalazi BSPK (Bashkimi I Sindikatave te Pavarura te Kosoves) sindikat sa Kosova.

Unija je zato morala da koristi druge pravne argumente. Prevashodno te  da Komora Kosova nije organizacija koja je nastala sama od sebe, nezavisno od države, što je teško dokazivo.

Međutim, ostali argumenti koji su  upućeni IOE pismeno početkom maja su bili dovolјni.   Privredna komora Kosova je Privredna komora. Svako  potencijalno novo članstvo privredne komore u IOE dovodiće do još većih zabuna među starim i eventualno budućim članovima. Mislim da nam je slučaj Privredne komore Austrije sasvim dovolјan primer.

Privredna komora Kosova je, što se nesumnjivo vidi iz njihovog izveštaja o radu za prethodnu godinu, član Euročembera kao i Svetske komorske organizacije. Postavlјa se pitanje da li bi njih primili tamo da su ih prepoznali kao poslodavačku organizaciju? I da li bi UPS, HUP,UPCG… kao poslodavačke organizacije, mogle da budu primlјene u Svetsku komorsku organizaciju? I kao što smo napomenuli u pismu od jesenas, PKK već vrlo blisko sarađuje sa PK Srbije…

Po struktiru članstva koje smo primili mejlom vidi se da je njihovo članstvo organizovano i podelјeno upravo na način kako se funkcioniše u komorskom sistemu – po granama i teritorijalno. Nigde nema pojedinačnih članova..

Dalјe, prema našim saznanjima, po Statutu IOE, samo jedna organizacija iz jedno zemlјe može  biti članica ove organizacije. Status Kosova je ovog časa po svim međunarodnim standardima i dalјe nerešen. Kosovo je u formalno pravnom smislu i dalјe teritorijalni deo Srbije. Podsećamo vas na to da pet zemalјa nisu priznale Kosovo, a da to nisu uradile ni velike sile kao što su Rusija, Kina (stalne članice Saveta bezbednosti).. Indija.. Primanjem PKK u IOE možemo dati skriveni signal da su u našem članstu dobrodošle i Privredne komore Baskije ili Tajvana, samo nismo sigurni kako bi na to reagovale Španija ili Kina.

I na kraju, ali ne i najmanje važno, aktuelna međunarodno politička situacija u regionu je ovog časa, na dnevnom nivou, izuzetno komplikovana i na granici incidenata. Predsednik vlade Albanije je direktno  poručio da planira da stvori veliku Albaniju u kojoj će biti uklјučeno Kosovo. Na mapama te velike Albanije je i deo Makedonije, ali i nesporni deo Srbije u kome ovog časa žive većinski etnički Albanci. Odavno postoje albanske težnje ka severu Grčke i jugu Crne Gore, ali se to ovog časa ne pominju jer su ove države deo NATO alijanse. Smatramo da bi svaki nagoveštaj mogućnosti da PKK bude primlјen u IOE napravio još veću destabilizaciju u regionu.

Primanjem PKK u IOE bi ovog časa bilo ravno postavlјanju bombe sa odloženim dejstvom u celi poslodavački milјe regiona. Tada će samo biti pitanje časa situacije kada će neko detonirati tu bombu.

Iz ovih razloga, UPS nije želela da učestvuje u donošenju odluke o prijemu PKK u IOE. Ostavlјeno je na savest, a možda i interes, IOE-u da sam donese odluku.

  • Želeo bih još jednom da se zahvalim svim kolegama iz poslodavačkog melјea regiona koji su bezrezervno stali na stranu Unije poslodavaca Srbije, ali na određen način i čitave države, kaže Savković. –  U svemu tome dugujemo veliku zahvalnost Hrvatskoj udruzi poslodavaca koja je od samog starta branla naš stav ne samo verbalno već i u Upravnom odboru IOE. Ma koliko paradoksalno zvučalo, pristup Kosova Međunarodnoj organizaciji rada kao fundamentalnoj organizaciji UN, bi bio daleko veći incident od ulaska u UNESCO….

Ova nazgled mala pobeda je važna i zbog toga što je prstup PKK Međunarodnoj organizaciji rada obustavlјen do dalјeg a ne samo do naredne Supštine.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *