Podrška preduzetnicama tokom pandemije COVID-19

Unija poslodavaca Vojvodine sa svojom Sekcijom za razvoj ženskog biznis liderstva Unije poslodavaca Vojvodine započinje novo istraživanje u 2022. godini, a kao nastavak na prethodne aktivnosti u pravcu podrške ženskom preduzetništvu. Tada je urađena  Analiza „Podrška preduzetnicama tokom pandemije COVID-19“ koja je sprovedena uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji – Odeljenja za demokratizaciju, ljudska prava i nediskriminaciju, sa ciljem da se dobije ocena stanja ženskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena u Srbiji i omogući izrada sveobuhvatnog projekta o ženskom preduzetništvu.

Kako je u analizi prepoznato 99% ženskih biznisa u Srbiji nalazi se  u grupi mikro, malih i srednjih preduzeća, a dobijeni podaci ukazuju da su biznisi u ovom sektoru bili najpogođeniji posledicama pandemije.  

Preduzetnice su bile suočene sa mnoštvom izazova, a najteže su bile zabrane ili ograničenja u obavljanju delatnosti, zatvaranje tokom vanrednog stanja, ograničenje slobode kretanja, atmosfera straha u društvu koja je uticala na promenu ponašanja potrošača (manje i opreznije trošenje novca, prelazak na online kupovinu, kućnu dostavu i sl). Dodatno opterećenje za ispitanice bila je organizacija porodičnog života u novim uslovima, briga o deci, starima i bolesnima kao i gubici života članova porodice i zaposlenih.  

Čak 76% preduzetnica je prijavilo smanjene prihode u 2020. godini. Prihod je uspelo da uveća 6,5% preduzetnica. Sa radom je prestalo 10% ispitanica, a 6,5% je firmu stavilo u status mirovanja. Broj radnika smanjilo je njih 9%.

Ključni predlozi su se odnosili na:

  • Suzbijanje rodnih stereotipa (podelu društvenih uloga, podelu zanimanja, podelu kućnih poslova i sl.);
  • Rad sa devojčicama i mladim ženama na jačanju osobina potrebnih za preduzetništvo (samopouzdanje, samopoštovanje, kreativnost, inovativnost, inicijativnost );
  • Rodno osetljive programe edukacije za ulazak u preduzetništvo;
  • Afirmisanje preduzetništva kao modela samoaktualizacije žena i postizanja njihove ekonomske nezavisnosti
  • Podržavanje povezivanju i udruživanje žena, kako kroz jačanje postojećih preduzetničkih grupa, organizacija i kooperativa tako i kroz nove vidove organizovanja i dr.

Trenutno se realizuje  drugi krug istraživanja, kako bi se  sagledalo stanje u ženskom preduzetništvu nakon dve godine covid krize. Istraživanje se sprovodi u okviru „Analize o trenutnom stanju u privrednim subjektima-društvima u AP Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice u iznosu većem od 51%“. Analizu sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam. Tehničku podršku pruža Unija poslodavaca Vojvodine. Dobijeni nalazi biće korišćeni za dokumentovanje stanja ženskog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine i kreirenje novih programa podrške za 2022. i naredne godine. UPITNIK možete popuniti na linku: https://forms.gle/sUmziJM8KgEy5dwV9

Analizu „Podrška preduzetnicama tokom pandemije COVID-19 možete preuzeti ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *