Trgovina predstavlja jednu od najznačajnijih delatnosti u Srbiji

Neosporno je da je trgovina veoma važna u sveukupnom privrednom ciklusu i poslovanju. U Srbiji oko 32000 privrednih subjekata se bave trgovinom gde više od 20% zaposlenih u privredi radi u trgovinskom sektoru. To je i razlog da  Sektor trgovine Unije poslodavaca Srbije zauzima značajnu ulogu u tom segmentu tržišta, sa ciljem obezbeđenja što boljeg poslovnog okruženja i stvaranja dodatne vrednosti.

Sektor trgovine predstavlja, unapređuje i štiti interese poslodavaca – članova Unije poslodavaca Srbije, proaktivno pomažući unapređenje njihovog poslovanja. Sektor je osnovan sa ciljem predstavljanja, unapređenja i zaštite poslovnih interesa poslodavaca – članova Sektora kroz proaktivno delovanje i uključenje u radne grupe stručnih i nadležnih službi i institucija Vlade Republike Srbije.

Makroekonomski pokazatelji privrede Republike Srbije pokazuju veoma značajno strukturalno učešće trgovine u njoj, prema sledećim podacima:

 • u ukupnoj bruto društvenoj vrednosti učestvuje oko 12%
 • u ukupnom broju zaposlenih lica učestvuje oko 21%
 • u ukupnom broju pravnih lica učestvuje oko 26%
 • u ukupnom ostvarenom prihodu učestvuje oko 38%
 • u ukupnim stranim direktnim investicijama učestvuje oko 8%

Obzirom na date pokazatelje jasno je da trgovina zauzima nezamenljivo mesto u strukturi BDP, kao i u ukupnim prilivima SDI, sasvim slobodno se može konstatovati da trgovina predstavlja jednu od najznačajnijih delatnosti u Srbiji koja će u budućnosti sigurno doprineti većem i bržem ekonomskom rastu i pospešivanju privrednog razvoja.

Trgovina, kao posebna privredna delatnost, ima nezamenljivu ulogu u procesu izgradnje tržišne privrede, s obzirom da obezbeđuje kontinuiranu razmenu roba i usluga između proizvođača i potrošača.

Pored direktnog uticaja, trgovina svakako ispoljava i indirektan uticaj na sve privredne tokove koji se ispoljava preko odnosa sa drugim privrednim sektorima, a, takođe, doprinosi i povećanju životnog standarda svih građana.

Kao i kod svih drugih privrednih subjekata, tako i kod onih u segmentu trgovine, postoje određeni problem i okolnosti koje lošije utiču na njihovo poslovanje. U Republici Srbiji tržišna i ekonomska situacija nije najpogodnija, ali uprkos tome mnoge kompanije opstaju, što ipak pokazuje postojanje osnovnog ambijenta za pokretanje novih ili dalji razvoj postojećih poslovnih mogućnosti. To potvrđuje i statistički podatak da prosećna starost kompanije iz oblasti trgovine, odnosno veleprodaje, iznosi 17 godina, što je duže nego u nekim drugim privrednim oblastima.

Postoje faktori koji utiču na poslovanje kompanija na koje se ne može direktno uticati, kao što su zakonski propisi, pad kupovne moći i slični. Sa druge strane postoji mnoštvo ostalih faktora čijom bi se identifikacijom moglo doći do pravih izvora problema na osnovu kojih bi se trebala tražiti i adekvatna rešenja.

Osnovni problem koji su karakteristični za oblast trgovine su sledeći:

 • povećanje troškova poslovanja
 • promene u poreskim zakonima, propisi i ostale zakonske promene
 • smanjenje prihoda
 • visoki nameti: razni porezi, doprinosi i parafiskalni nameti
 • smanjen nivo konkurentnosti, posebno u odnosu na velike trgovinske sisteme
 • akutan problem nedostatka i kvaliteta radne snage raznih profila i stručnosti
 • manjak kupaca koji bitno utiče na održivost poslovanja
 • neusaglašenost sa regulativom EU, posebno za pojedine prodajne kategorije proizvoda

Predstavnici sektora trgovine Unije poslodavaca Srbije su mišljenja da ukoliko dođe do daljeg prisustva pandemije i njenih posledica, bilo bi neophodno pokrenuti neke procedure pred državnim organima u cilju zaštite prava i pozicije zaposlenih, odnosno, iniciranja nekih novih ekonomskih mera i podrške najugroženijim kategorijama i delatnostima. Već sada ima slučajeva gde su oba supružnika ostala bez posla, bez mogućnosti da svojoj porodici obezbede minimalne uslove za egzistenciju.

Trenutna očekivanja su da će najavljena inflatorna kretanja biti kratkog veka (svega par meseci), i to je nešto što je potrebno pratiti jer će svakako, u manjoj ili većoj meri, bitno uticati i na poslovanje celokupnog trgovinskog sektora u Srbiji.

Pridružite nam se.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *