Otvoreno pitanje reforme obrazovnog sistema Srbije

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počeli su razgovori o sveobuhvatnoj reformi obrazovnog sistema Srbije, kao ključa za kreiranje tehnološki naprednog i ekonomski uspešnog društva. Ovo važno pitanje otvoreno je na osnovu zaključka Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, donetog na inicijativu Unije poslodavca Srbije.

Predstavanici Unije su na sastanku izneli da su privrednici rešeni da aktivno učestvuju u kreiranju novih obrazovnih profila potrebnih za novo tržište rada i reviziju postojećih, ali i da se očekuju određeni državni podsticaji za one poslodavce koji bi bili direktno uključeni u proces obrazovanja kroz pružanje radnih praksi i obuka u realnom okruženju.

Na sastanku je zaključeno da će se krenuti u analizu postojećeg stanja, na osnovu kojeg će se doći do egzaktnih činjenica, a koje će poslužiti u procesu reforme. Na osnovu toga će se profilisati broj škola i zanimanja. Zaključeno je takođe da škole moraju biti otvorenije ka tržištu rada. Potrebna je i jača medijska kampanja o potrebama tržišta rada i atraktivnim zanimanjima.

Na kraju je zaključeno da je ovo dobar početak dijaloga koji se mora nastaviti, a sve kako bi se u kratkom periodu mogli preduzeti konkretni koraci koji će doneti vidljive rezultate u cilju održivog razvoja privrede i društva.

U inicijativi Unije poslodavaca, na osnovu koje su pokrenuti razgovori o reformi obrazovnog sistema, navedeno je da se „Republika Srbija suočava sa višegodišnjim raskorakom između ponude i potražnje za radnom snagom, sa velikim brojem diploma koje nisu upotrebljive u praksi, sa deficitarnošću pojedinih zanimanja, nedostatkom znanja i veština, nedovoljnom mobilnošću radne snage, prevaziđenom nomenklaturom zanimanja. Da bi se ovaj problem rešio neophodno je usaglasiti programe obrazovanja sa potrebama tržišta rada, jer u suprotnom oni će biti kočnica bržem privrednom rastu, novim visokotehnološkim investicijama, konkurentnosti domaće privrede“.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *