Otvorena web stranica sa novim šifarnikom zanimanja

Obaveštavamo Vas  da je od juče u funkciji web stranica  namenjena korisnicima novih šifarnika obuhvaćenih Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada koja je u primeni od 1. januara 2019. godine. Sastavni deo ove odluke čine: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  i Šifarnik naselja u Republici Srbiji.

Kako je najčešća upotreba propisanih šifarnika prilikom prijave/odjave na obavezno socijalno osiguranje, prijave potrebe za zapošljavanjem, vođenja propisanih evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i za statistička istraživanja i izveštavanja o stanju i kretanjima na tržištu rada, ova web stranica predstavlja praktičan alat za  primenu šifarnika kojom se pruža mogućnost svim zainteresovanim da pretražuju šifarnike, postavljaju pitanja i olakšaju praktičnu primenu šifarnika.

Web strana se nalazi na adresi  http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/ a planirano je da se postavi i baner na sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *