Otvorena diskusija sa novim generalnim direktorom MOR-a Žilberom Hungboom

Međunarodna organizacija poslodavaca – International Organisation of Employers (IOE) je 13. oktobra 2022. godine bila domaćin virtuelne konferencije sa generalnim direktorom Međunarodne organizacije rada (MOR) Žilberom Hungboom. Sastanak su ispratili punopravni članovi poslodavačkih organizacija iz celog sveta.

Petogodišnji mandat novog generalng direktora MOR-a počeo je 1. oktobra 2022. godine. Na današnjem sastanku generalni direktor MOR-a je izneo svoj stav i detalje o svojim prioritetima dok preuzima svoju novu ulogu, rezultatima tranzicionog tima i svojim planovima da osigura razumevanje i rešavanje zabrinutosti poslodavaca i napomenuo je da će tripartizam, odnosno tripartitna struktura MOR-a pomoći svetu da napreduje.

Ciljevi na koje se gospodin Hungbo osvrnuo:

  1. Važnost socijalne pravde treba da bude visoko na dnevnom redu, kao i jačanje socijalne zaštite
  2. Idealno bi bilo da svake dve ili tri godine MOR sačinjava izveštaje, zajedničkim snagama sa spoljnim zainteresovanim stranama, u izradi raznih parametara
  3. Ohrabruje sve strane u privatnom sektoru država članica, da bi u svakodnevnom radu trebale da izveštavaju o tome kako doprinose socijalnoj pravdi, kako bi pred svojim građanima kroz par godina mogli da prikažu poboljšanu socijalnu pravdu.

Balansirajući tri ključa, identične veličine, koja predstavljaju tripartitnu strukturu MOR-a (Vlada, organizacija radnika i poslodavaca), tri grupe zadužene za uspostavljenje ravnoteže, gospodin Hungbo je napomenuo da je nephodno podjednako uključivanje svake od tri grupe, kako bi se svi osećali podjednako uključeno i kako ne bi zaostajali u debatama i diskusijama.

Tri strane – ekonomska, socijalna i ekološka dimenzija moraju da se spoje. Veza između produktivnosti i razvoja je veoma bitna. Produktivnost je ključna u pomaganju privredi da smanji jaz i pruži pomoć u borbi protiv nejednakosti, doprinoseći socijalnoj pravdi. Takođe produktivnost i razvoj veština, kroz doživotno učenje povezani su sa pravednom tranzicijom, zelenom ekonomijom, kao i sa  digitalnom ekonomijom.

Renata Hornung-Draus, kao portparol grupe poslodavaca je izjavila da treba da se vodi računa o balansu između ozelenjavanja privrede i održavanja dostojanstvenog rada, jer je balans između ova dva cilja veoma važan.

Prisutni članovi su postavljali brojna pitanja, koja su pomogla da gospodin Hungbo u potpunosti shvati obim i dubinu zabrinutosti poslodavaca.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *