Otvoren javni poziv za učešće u finansiranju mere obuke za potrebe poslodavca

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala novi javni poziv za učešće u finansiranju obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2022. godini.

Ova mera se sprovodi radi sticanja usavršavanja zaposlenih u cilju potreba procesa rada. Cilj ove mere je održanje zaposlenja kod poslodavca. Pod usavršavanjem zaposlenog smatra se sticanje dodatnih znanja i veština namenjenih zaposlenom licu, koje kroz obuku obezbeđuje kompetencije, odnosno stiče nedostajuća znanja, sposobnosti i veštine koje su većinom prenosive na druge privredne subjekte ili delatnosti.

Obuku može sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke, u skladu sa zakonom Republike Srbije, a na osnovu iskazane potrebe poslodavca.

Nacionalna služba za zapošljavanje  može poslodavcu na osnovu zahteva da isplati sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke radi usavršavanja do 50% od ukupnih opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku. Sredstva na ime učešća u finansiranju troškova obuke se mogu povećati najviše do 70% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 dinara po polazniku.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi jednog zaposlenog, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u obuku uključi dvoje zaposlenih, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u obuku uključi zaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Pravo učešća u realizaciji mere može ostvariti poslodavac pod uslovom:

  • da pripada privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
  •  da u poslednja 24 meseca izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
  • da u poslednja 24 meseca nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
  •  da je izmirio ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
  • da ima plan usavršavanja zaposlenog;
  • da ima izvođača obuke, koji ima status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih ili je licenciran u skladu sa zakonima Republike Srbije;
  •  da u obuku uključi zaposlenog koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme u trajanju od najmanje 6 meseci pre podnošenja zahteva za učešće imaju status osobe sa invaliditetom.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.10.2022. godine. O svim aktuealnim javnim pozivima i konkursima kao i olakšicama koje vam mogu pomoći u poslovanju, možete se informisati u našoj novoj rubrici na sajtu ovde

Link javnog poziva je ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *