Oporezivanje prihoda fizičkih lica koja se bave ugostiteljstvom u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu

Turistička sezona u Srbiji uveliko je u jeku, a s obzirom na očekivani veliki priliv stranih turista, ali i domaćih, koji su se opredelili da odmor provedu u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i objektima seoskog turističkog domaćinstva, podsećamo sve one koji se bave ovim vidom ugostiteljstva na obaveze koje imaju kao poreski obveznici u pogledu prihoda ostvarenih pružanjem usluga.

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana ( ,,Sl. glasnik RS, br.24/2001…i 95/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn.), prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva. Ti prihodi obuhvataju prihode koje fizičko lice saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam ostvari od usluga smeštaja u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva u periodu do 30 dana.

Pod ugostiteljskim objektom domaće radinosti i objektom seoskog turističkog domaćinstva u smislu pomenutog zakona i obaveza koje on predviđa, smatra se ugostiteljski objekat domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objekat seoskog turističkog domaćinstva, a u skladu sa zakonom kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam.

Obveznik poreza je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva. Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam.

Više o ovome možete pročitati na:

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2019/Obavestenje%2028062019.pdf

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *