Ogromni problemi u neformalnom obrazovanju zahtevaju hitno rešavanje

U Uniji poslodavaca Srbije održana je Skupština Sekotra obrazovanja UPS. Na dnevnom redu su se našli problemi sa kojima se suočavaju predstavnici neformalnog obrazovanja u Srbiji.

 

Najveći broj primedbi odnosio se na sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih koji se uređuje Pravilnikom o bližim uslovima uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje JPOA kao i Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu voiđenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih.

 

Član 7. Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje JPOA propisuje da izvođač programa obrazovanja odraslih (predavač, trener, voditelj instruktor) mora da prođe program stručnog usavršavanja kako bi stekao stručne kompetencije za rad sa odraslima. Ova obuka traje 12 dana, a sprovodi je Društvo andragoga Srbije, neprofitna organizacija. S obzirom da Zakon o obrazovanju odraslih i Pravilnik predviđaju da stručne poslove u okviru obrazovanja odraslih obavljaju stručni saradnici: andragog, psiholog i bibliotekar, nameće se pitanje da li stručni saradnik sa iskustvom nije stručan da izvodi permanentno stručno usavršavanje predavača ili instruktora.

 

Ovo praktično znači da će institucija za obrazovanje odraslih ukoliko želi da obučava odrasče da budu pekari morati da pošalje instruktora (pekara) na 12 dana obuke ili četiri trodnevna seminara. Troškovi u organizaciji Društva andragoga Srbije su za sedam modula u četiri trodnevna seminara 720.000 dinara za 20 polaznika. Na to treba dodati troškove 20 polaznika za 12 dana, 240 dnevnica, 96 noćenja i 240 dana odsustva sa posla uz napomenu da 20 polaznika mogu da pokriju 7 ili 8 programa.

 

Jedna ustanova za obrzovanje odraslih u Srbiji mora da izdvoji oko 650.000 evra kako bi se akreditovala za JPOA, dok poređenja radi u Crnoj Gori ista takva institucija mora da izdvoji 1000 evra.

 

Radna grupa Sektora obrazovanja nakon sveobuhvatne pravne analize propisa sastavila je čitavu listu nelogičnosti, pravne neusaglašenosti odradaba i nemogućnosti sprovođenja u praksi. Sektor će se obratiti Ministru obrazovanja sa Inicijativom za izmenu Pravilnika.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *