ODRŽAN SASTANAK MINISTRA RADA I PREDSEDNIKA UNIJE POSLODAVACA SRBIJE SA PREDSTAVNIKOM EVROPSKE TRENING FONDACIJE

Dana, 7. marta 2018. godine u Beogradu u Palati Srbija, održan je sastanak Ministrа za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodina Zorana Đorđevića i Predsednika Unije poslodavaca Srbije gospodina Miloša Nenezića sa predstavnicom Evropske trening fondacije (EFT) gospođom Siriom Tuarelli, povodom predloga ove organizacije da se i Srbija, kao partnerska zemlja ETF-a, uključi u regionalni projekat promocije javno-privatnog partnerstva za razvoj veština i to uz podršku Republičkog socijalno-ekonomskog saveta.

Na sastanku je zaključeno da je pred Ministarstvom rada i Unijom poslodavaca obaveza da zajednički rade sa ciljem obezbeđenja stimulativnog i održivog privrednog ambijenata, svakako uz podršku sindikata, koji ambijent ne može biti celovit bez adekvatnog obrazovnog sistema, što je bio i razlog za davanje načelne saglasnosti za podršku predstavljenog projekta u Srbiji.

U svom uvodnom obraćanju Ministar je istakao svoju rešenost da podigne ulogu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Unije poslodavaca Srbije, kao odgovornog socijalnog partnera Vladi i sindikatima. Istakao je, da će se zalagati da se glas privrede artikulisan kroz Uniju jasno čuje, kako bi zajednički došli do najboljih rešenja, koja će biti podsticajnа za domaću privredu, obezbeđivati jednake uslove poslovanja za sve učesnike na tržištu i biti štit od nelojalne konkurencije, uz obezbeđivanje dostojanstvenih uslova rada za sve zaposlene. Dodao je, da nas sve zajedno na ovom putu očekuje dosta rada, ali da rezultati neće izostati.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije se zahvalio na uvažavanju Unije i izuzetnoj saradnji sa Ministarstvom, koja saradnja je u 2018. godini postavljena na jedan ozbiljan nivo, a takođe i na iskrenom nastojanju ove institucije na unapređenju privrednog ambijenta. Gospodin Nenezić je istakao da su pozitivni pomaci jasno vidljivi i u radu Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, jer ovaj organ u poslednje vreme opravdava ulogu stuba tripartizma, koja mu po tradiciji i zakonu pripada. Takođe, Predsednik je zaključio da će Unija u budućnosti raditi na kreiranju kvalitetnog okruženja za poslovanje, ali svakako utemeljenom na osnovanim i obrazloženim zahtevima, koji će omogućiti razvoj privrede i stabilane državne finansije, uz poštovanje društvene odgovornosti, prava zaposlenih i razvoj obrazovanja koje će pratiti trendove tržišta rada.

Predstavnica ETF-a je istakla političku, ekonomsku i društvenu korist tripartitnog socijalnog dijaloga, i uputila pоziv da se Srbija uključi u regionalni projekat javno-privatnog partnerstva za razvoj veština koji sprovodi ova organizacija, kroz Republički socijalno-ekonomski savet – organ u kojem se vidi kapacitet za podršku predmetne inicijative, s obzirom na njegov tripartitni sastav na najvišem nivou, nadležnosti, ulogu. Projekat ima za cilj da prikaže jasnu sliku ovakvog partnersta i benefita od istog u oblasti stručnog obrazovanja i veština i u drugim zemljama koje će biti uključene, a sve dobre prakse naknadno se mogu primeniti i u Srbiji.

Gospođa Tuarelli je dodala da kroz predmetni projekat, ETF ima nameru da, između ostalog, osnaži socijalne partnere i ulogu Socijalno-ekonomskog saveta, širenjem svesti o potrebi doslednog poštovanja zakona i pravovremenom dostavljanju na razmatranje Savetu nacrta svih propisa i politika značajnih za oblast rada, privredu, a naročito stručno obrazovanje i veštine, sa krajnjim ciljem da se propisi iz oblasti obrazovanja raspravljaju i unapređuju na ovom najvišem tripartitnom telu, što će doprineti konkurentnosti i održivom privrednom razvoju Republike Srbije. Dodala je takođe, da će analiza stanja i dobri primeri javno-privatnog partnerstva u edukaciji i treninzima, koji su još uvek na voluntarističkoj osnovi, a do kojih će se doći kroz Projekat uz podršku socijalnih partnera i Vlade, poslužiti kao modeli za Srbiju u budućnosti.

Nakon diskusije, zaključeno je da Socijalno-ekonomski savet nema mandat za konačno odlučivanje o socijalno-ekonomskim politikama, ali može da bude centar iz kojeg će se predlagati i podsticati nadležna tela, odnosno može biti inicijator za formiranje posebnih radnih grupa, koje će biti zadužene za ove oblasti – u konkretnom slučaju naročito za oblast stručnog obrazovanja i razvoja veština adekvatnim potrebama tržišta rada.

S obzirom da su učesnici sastanka načelno zauzeli stav o dobrobiti od predmetnog projekta, dogovoreno je da ETF uputi zvaničan poziv Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije da ovaj organ bude podrška i kordinator za Srbiju.

Na kraju je predstavnica ETF-a pozvala Ministarstvo rada, da putem delegiranja svog predstavnika u Savetodavni komitet ETF-a, uzmu aktivnije učešće u kreiranju politika podsticajnih za razvoj stručnog obrazovanja i veština na nivou Srbije.

U nastavku teksta, kako bi ukazali na značaj ETF-a, dajemo sledeće informacije:

ETF je decentralizovana agencija Evropske unije sa sedištem u Italiji (Torino). ETF je osnovana 1990. godine, da bi 2008. njena uloga bila preinačena sa ciljem da se fokusira na razvoj edukacije i trening sistema u partnerskim državama Evropske unije. Agencija trenutno upošljava 130 ljudi i raspolaže godišnjim budžetom od 18 miliona evra koji je usmeren na pomoć državama u tranziciji i razvoju kako bi povećale svoj ljudski kapital kroz reformu obrazovanja, treninge i tržište rada. Delatnost fondacije bazirana je na uverenju o suštinskom doprinosu celoživotnog učenja za povećanje prosperiteta, kreiranju održivog razvoja i ohrabrivanju društvene inkluzije u državama u razvoju. U tom cilju angažovani su eksperti iz različitih disciplina koji rukovode kompleksnim i multidimenzionalnim temama u okviru tima ETF-a, da bi došli do novih znanja, uvida i rešenja.

Aktivnosti fondacije od posebnog su značaja za Republiku Srbiju i uglavnom su usmerene na razvoj i implementaciju jedinstvene strategije celoživotnog učenja  i uspostavljanja primetnog napretka u tri sektora: zapošljavanje, obrazovanje i socijalna inkluzija.

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *