Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu ex-ante i ex-post analize u oblasti socijalnog preduzetništva

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan je prvi sastanak Radne grupe formiran sa ciljem da izradi ex – ante analizu Nacrta zakona o socijalnom preduzetništvu i radnoj intregraciji, koji je krajem prošle godine prošao javnu raspravu. Sastanku je prisustvovao i imenovani predstavnik Unije poslodavaca Srbije.

Na Radnoj grupi izneti su predlozi da se uporedo sa analizom koja treba da predoči specifičnost socijalnih preduzeća u Republici Srbiji i pokaže pravac u kom treba da idu ta preduzeća, daju predlozi i za unapređenje samog teksta nacrta zakona, naročito oko definisanja predmeta zakona i kruga preduzeća koja on treba da obuhvati. Iznet je i stav da se posebno povede računa o kontrolnim mehanizmima kako bi predložena zakonska rešenja ostvarila svoju pravu shvrhu, a to je da omoguće rad i funkcionisanje preduzeća koja treba da zadovolje identifikovane društvene potrebe, poboljšaju pristup uslugama na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, omoguće zapošljavanje korisnika i veći stepen socijalne uključenosti korisnika kroz integraciju na tržište rada, kako je to predviđeno i u samim ciljevima Nacrta zakona.

Na kraju sastanka usvojen je zaključak da se uporedo sa ex – ante analizom radi i na unapređenju teksta Nacrta zakona, kako bi se on mogao naći pred Skupštinom Republike Srbije već na jesenjem zasedanju.

 

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *