Odložena primena Uredbe kojom se uređuje elektronsko arhiviranje

Vlada Republike Srbije izmenila je Uredbu o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i tom izmenom se odlaže početak primene Uredbe za 1. januar 2024. godine. Na ovaj način odložen je početak primene koji je trebao da nastupi 1. septembra 2022. godine.

Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku su određene obaveze stvaraoca i imaoca dokumentarnog materijala u elektronskom obliku u pogledu pouzdanog čuvanja i arhiviranja, određen je način vršenja nadzora od strane nadležnog arhiva, kao i postupak izdvajanja i uništavanja dokumentarnog materijala u elektronskom obliku i izdvajanja i predaje arhivu dokumentarnog materijala koji se čuva trajno protekom roka od 30 godina od nastanka tog materijala.

Donetom Uredbom razrađuju se obaveze iz Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisana je obaveza vođenja arhivske knjige u elektronskom obliku, ali sada sa odloženom primenom koja stupa na snagu početkom 2024. godine.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *