Od 31.januara 2020. svi proizvodi moraju da imaju bar ili QR kod

Članom 34. stav. 8  Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019)  predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, svi proizvodi u maloprodaji moraju imati bar kod ili QR kod.

Zakon o trgovini je počeo da se primenjuje pre šest meseci, osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja se odnosi na deklaraciju, odnosno obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom. Za početak primene ove odredbe je ostavljen prelazni period od šest meseci kako bi proizvođači, odnosno trgovci mogli da se pripreme za ovu novinu.

Od 31. januara postoji obaveza, ranije je bila mogućnost da pored osnovnih podataka na deklaraciji, kao što je naziv proizvoda, vrsta proizvoda, proizvođač i slično, bude navedena i neka mašinski čitljiva oznaka kao što je recimo bar-kod ili QR kod.

Imajući u vidu brojna pitanja koja smo u poslednjih par dana imali od strane naših članova,  danas smo obavili konsultacije sa načelnikom Sektora za trgovinu, usluge i politiku konkurencije, Željkom Rakićem koji je bio raspoložen da nam da odgovore na određene nedoumice poslodavaca. Najviše pitanja smo dobili od poslodavaca koji se bave pekarskom delatnošću i da li se ova zakonska odredba odnosi i na njih. Takođe, bilo je pitanja od strane vlasnika maloprodajnih objekata koji robu nabavljaju od poljoprivrednih proizvođača ko je u obavezi da robu deklariše mašinski čitljivom oznakom u skladu sa zakonom?

Član 34. stav 8 Zakona o trgovini se odnosi na sve proizvode u maloprodaji što uključuje i pekarske proizvode koji moraju imati bar kod ili QR kod, takođe proizvođač je dužan da svoju robu označi deklaracijom u skladu sa zakonom, ali sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak bar koda ili drugog mašinski čitljivog koda će snositi prodavac.

Podsećamo da u skladu sa Zakonom  o trgovini, ukoliko se bavite proizvodnjom ili uvozom proizvoda, dužni ste da robu označite deklaracijama. Odgovornost za snabdevenost robe deklaracijom imaju i trgovci robom.

 Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o:

  • nazivu i vrsti robe,
  • tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,
  • količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Deklaracije sa tačnim podacima treba da obezbede proizvođač i uvoznik, ali su za njihovo postojanje odgovorni i trgovci.

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sve dodatne informacije u vezi sa bar-kodom i načinom kako se on dobija možete pročitati ovde

Sa druge strane, QR kod predstavlja matrični kod, ili dvodimenzionalni bar-kod. Informacije kako se besplatno može kreirati sopstveni QR kod možete pročitati ovde

Ova novina će omogućiti i potrošačima da instaliraju aplikaciju na svom smart telefonu i da onda skeniraju bar kodove ili neku drugu mašinski čitljivu oznaku kao što je QR kod  i vide odakle je taj proizvod, da nađu osnovne podatke o tom proizvodu

Iz ministrastva trgovine, turizma i telekomunikacija je najavljeno da će tržišni inspektori kontrolisati poštovanje Zakona, a da Tržišna inspekcije radi u skladu sa planovima, a i po prijavama potrošača.

Zakon o trgovini možete pročitati ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *