Obuka za poslodavce: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

Forum mladih sa invaliditetom Vas poziva na obuku “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.

22.11.2016. (utorak)

10.00-16.30

Terazije 23, drugi sprat (sala Soko Štark)

Beograd

Program je dizajniran na osnovu višegodišnjeg iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa kompanijama na procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

 

Cilj obuke je jačanje kapaciteta poslodavaca i podrška u rešavanju prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada.

 

Učesnici obuke će:

  • Saznati više o pojmu i vrstama invaliditeta
  • Steći znanje za pripremu i realizaciju procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Dobiti savete za podršku zaposlenoj osobi sa invaliditetom
  • Imati priliku da upoznaju mlade i ambiciozne osobe sa invaliditetom na sastancima organizovanim nakon obuke
  • Dobiti detaljnije informacije o programima Nacionalne službe za zapošljavanje od predstavnika ove institucije kao gostujućih predavača
  • Dobiti savetodavnu podršku Foruma mladih sa invaliditetom za proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u periodu od 6 meseci od realizacije obuke

 

Imajući u vidu metodologiju planiranog rada, preporuka je da obuku pohađaju dve osobe ispred privrednog društva.

 

Obuka je deo projektnih aktivnosti Udruženja, te nije predviđena kotizacija.

 

Učesnicima je obezbeđen radni materijal, ručak i kafe pauze.

Program rada

 

10.00-10.30 Uvodna sesija
10.30-11.30 Uvod u temu invalidnosti
11.30-11.45 Kafe pauza
11.45-12.30 Terminologija
12.30-12.50 Prezentacija aktivnih mera politike zapošljavanja i programa podrške za zapošljavanje osoba sa invliditetom Nacionalne službe za zapošlјavanje
12.50-13.50 Ručak
13.50-14.50 Komunikacija sa osobama sa različitim vrstama invaliditeta

Prepreke u društvu za osobe sa invaliditetom

14.50 – 15.15 Zapošljavanje osoba sa invaliditetom: rešavanje ključnih prepreka za uspešnu inkluziju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu – rad u grupama
15.15-15.30 Kafe pauza
15.30- 16.10 Zapošljavanje osoba sa invaliditetom: rešavanje ključnih prepreka za uspešnu inkluziju osoba sa invaliditetom u radnu sredinu – prezentacija
16.10-16.25 Završna reč trenerica

 

 

 

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju-podrška mladima sa invaliditetom”, koji  je podržalo Ministarstvo omladine i sporta.

Nosilac projekta je Forum mladih sa invaliditetom, a partneri na projektu su Nacionalna služba za zapošljavanje i SeConS grupa za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih konsultanata i Unija poslodavaca Srbije.

 

 

KAKO SE PRIJAVITI?

 

Potrebno je organizatoru, putem mail-a sladjana.levic@fmi.rs , dostavite popunjeni Prijavni formular.

 

Rok za prijavu je sreda, 16. novembar.

 

 

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom. Kontakt osoba je Sladjana Lević, email: sladjana.levic@fmi.rs , telefon: 011 32 20632, 069 1970845.

 

 

O FORUMU MLADIH SA INVALIDITETOM:

Forum mladih sa invaliditetom je udruženje koje već deset godina aktivno radi na društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava kroz uspostavljanje partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

Najvažniji rezultati u oblasti edukacije/zapošljavanja:

-Osmislili smo program neformalne obuke “Inkluzivna akademija” u saradnji sa Societe generale bankom u cilju jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada.

-Potpisali smo 20 ugovora sa kompanijama u cilju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Do 150 osoba sa invaliditetom je zaposleno posredstvom naše organizacije.

-Realizovali smo 16 edukacija za poslodavce u cilju smanjenja predrasuda i stereotipa prema osobama sa invaliditetom kao zaposlenima i upoznavanju sa sposobnostima i mogućnostima osoba sa invaliditetom

– Realizovali smo istraživanje sa 465 zaposlenih osoba sa invaliditetom, 194 nezaposlene osobe sa invaliditetom i 284 poslodavaca koje je doprinelo kreiranju izveštaja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada

– Razvili smo Program za karijerno vođenje mladih sa invaliditetom koji smo realizovali u 4 grada sa 132 učesnika. Program je sertifikovan u Institutu za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.

-Posedujemo bazu kandidata koji traže posao i povezujemo ih sa poslodavcima

poziv-za-obuku-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *