Obrazovanje za održivi razvoj i radnu spremnost

Kvalifikacije u Republici Srbiji je potrebno uskladiti sa sadašnjim i budućim potrebama privrede i društva – je zaključak učesnika edukativnog skupa na temu unapređenog funkcionisanja sektorskih veća, održanog u Uniji poslodavaca Srbije.

Na ovom događaju predstavnici Agencije za kvalifikacije i Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, upoznali su članove sektorskih veća imenovane ispred Unije poslodavaca Srbije, o nacionalnom zakonodavnom okviru koji se razvija od 2018. godine, ali i Okviru kvalifikacija Evropske unije, te međunarodnim standardima i regulativama. Svi predočeni standardi relevantni su za kvalitetno funkcionisanje i ishode rada sektorskih veća. Tako su članovi ovih tela konkretno upućeni u ustanovljene procedure za razvijanje i donošenje kvalifikacija po kojima će u budućnosti raditi.

U toku edukacije, istaknuta je jasna razlika između kvalifikacija, koje se stiču kroz obrazovanje i zanimanja, koje se stiče kroz radno iskustvo.

Članovima sektorskih veća je predočena izuzetno bitna uloga koju imaju u sistemu obrazovanja, a koja se ostvaruje kroz:

  • analizu postojeće i utvrđivanje potrebne kvalifikacije u određenom sektoru;
  • identifikaciju kvalifikacija koje treba osavremeniti i koje više ne odgovaraju potrebama sektora;
  • donošenje odluka o izradi predloga standarda kvalifikacija u okviru sektora;
  • davanje mišljenja o očekivanim ishodima znanja i veština unutar sektora;
  • promovisanje dijaloga i neposredne saradnje između sveta rada i obrazovanja;
  • promovisanje mogućnosti za obrazovanje, obuku i zapošljavanje;
  • identifikovanje mogućnosti za obučavanje odraslih i dr.

Sektorska veća u Republici Srbiji, su formirana, u skladu sa međunarodno priznatim standardima, za sektore Informacionih i komunikacionih tehnologija, Elektrotehnike, automatike i elektronike, Poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva,  ribarstva i veterine, Ostalih usluga, Industrijski razvoj, Obrazovanja i vaspitanja, Poslovne administracije, Zdravstva i socijalne zaštite, Saobraćaja i usluga transporta, Trgovine, ugostiteljstva i turizma, Prirodnih nauka, matematike i statistike, Umetnosti i humanističkih nauka i sektore Društvenih nauka, novinarstva i informisanja.

Učešćem predstavnika poslodavaca u ovim telima, po principu socijalnog partnerstva, obezbeđuje se glas i uticaj privrede u oblikovanju standarda kvalifikacija, što je jedini pravi put za održivi razvoj, inovacije i drušveni napredak.

Predstavnici Unije ovom prilikom su istakli da veliki značaj polažu na kocept celoživotnog učenja. Takođe, podsećajući na obaveze koje je Srbija preuzela kroz program Evropske unije Garancija za mlade, i činjenici  da se mora dati veći značaj i neformalnom obrazovanju kao načinu sticanja kvalifikacija, istakli su da je u postupku izrada naše inicijative, koja ide u pravcu veće vidljivosti Javno priznatih organizatora aktivnosti obrzovanja odraslih (JPOA).

Podsetili su i na reviziju uslova za sticanje statusa JPOA, koja je značajno pojednostavljena 2021. godine kroz Pravilnik donet na inicijativu i zagovaranje Unije, naglašavajući da je ova revizija dobar prvi korak, ali da Unija zagovara i revizju zakondavnog okvira kako bi se skratilo trajanje obuka uz zadržavanje kvaliteta, što je put ka bržem sticanju kvalifikacija kako bi se išlo u korak sa potrebama privrede koja se konstantno menja i pred kojom su izazovi zelene tranzicije.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *