Obaveze u vezi sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu

Unija poslodavaca Srbije, kao odgovoran socijalni partner Vladi Republike Srbije i reprezentativnim sindikatima, zalaže se za doslednu primenu propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

S tim u vezi, podržavamo sva nastojanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i skrećemo pažnju na Apel Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućen poslodavcima i zaposlenima za primenu preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Povodom sve učestalijih povreda na radu zaposlenih, ovo ministarstvo i Inspektorat za rad uputili su Apel svim poslodavcima i zaposlenima da primenjuju sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i pratećih podzakonskih akata, kako bi se smanjio rizik od povređivanja i sprečio nastanak povreda na radu.

Podizanje svesti o bezbednom i zdravom radu na radnom mestu i radnoj okolini, a naročito stvaranja bezbednih uslova rada za sve zasposlene je nešto na čemu zajedno treba da rade poslodavci, zaposleni i država.

Poslodavcima se skreće pažnja na obavezu da sa radno angažovanim licima zaključe  ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor u skladu sa Zakonom o radu, kao i da  vode računa o stručnoj osposobljenosti i osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad radno angažovanih lica i da prilikom organizovanja rada i radnog  procesa, obezbede preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, te da obezbede zaposlenom rad na radnom mestu u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Zaposlenima se skreće pažnja da su obavezni da primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad i opasne materije, da koriste sredstva za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izveste poslodavca ili drugo ovlašćeno lice.

Ovim apelom se pozivaju zaposleni da, svako nepoštovanje Zakona o radu, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih akata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu od strane poslodavaca, mogu da prijave Inspekciji rada u pisanoj formi, putem imejla ili besplatne telefonske linije na broj: 300 300 807, koja je aktivna svakodnevno 24 časa, a to mogu učiniti i odlaskom u prostorije Inspekcije rada, koje su raspoređene u svih 25 upravnih okruga, kao i u Gradu Beogradu.

Takođe, Inspekcija rada  upozorava da svakodnevno vrši inspekcijske nadzore u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, a  da se do kontakt podataka kancelarija inspekcija rada u upravnim okruzima i Gradu Beogradu može doći putem linka:  https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/kancelarije-inspekcije-rada

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *