OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA ZA STATISTIČKE POTREBE I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018), obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo, da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2018. godinu, dostavljaju Agenciji za privredne registre Republike Srbije, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Pregled rokova za dostavljanje izveštaja za 2018. godinu: 

Vrsta finansijskog izveštaja Rok za dostavljanje
Izveštaj za statističke potrebe 28. februar 2019.
Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj (sa propisanom dokumentacijom) 28. februar 2019.
Izjava o neaktivnosti 28. februar 2019.
Redovni godišnji finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona 30. jun 2019.
Redovni godišnji finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske  6 meseci od
dana sastavljanja izveštaja
Konsolidovani finansijski izveštaj, sa dokumentacijom iz člana 34. Zakona 31. jul 2019.
Vanredni finansijski izveštaji 60 dana od dana sastavljanja

Obveznici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske (uz odgovarajuću saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije ili Komisije za hartije od vrednosti), dostavljaju Agenciji izveštaje za statističke potrebe za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj, tj. sastavljene na dan 31. decembra 2018. godine.

Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i redovni godišnji finansijski izveštaj, mogu dostaviti obveznici koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, što znači da pravna lica koja imaju godinu različitu od kalendarske ne mogu koristiti ovu mogućnost.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *