Obaveštenje u vezi primene minimalne cene rada za 2020. godinu

Obaveštavamo Vas da se od 1. januara 2020. godine, primenjuje nova minimimalna cena rada, koja bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 172,54 dinara („neto”), po radnom času.

Podsećamo da je Odluka o povećanju minimalne cene rada za period januar – decembar 2020. godine, na osnovu ovlašćenja iz člana 112. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-US, 113/2017, 95/2018 – dr. propis) doneta od strane Vlade Republike Srbije dana, 13. septembra 2019. godine. Odluka je objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 65/2019.

Svaki poslodavac koji je doneo odluku o uvođenju minimalne zarade, u obavezi je da zaposlenom istu isplati u visini koja se određuje na osnovu navedene odluke Vlade i koja važi za mesec u kojem se vrši isplata. Dakle, ukoliko poslodavac isplatu minimalne zarade za mesec decembar 2019. godine vrši u mesecu januaru 2020. godine, moraće da primeni novu odluku Vlade o minimalnoj ceni rada (172,54 dinara po radnom času).

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *