Novine u Pravilniku o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost stupio je na snagu 1. februara.  Osnovni razlog za izmene i dopune Pravilnika bila je potreba za usaglašavanjem pravila izdavanja računa sa propisima iz oblasti elektronskog fakturisanja, a i prošlogodišnje izmene i dopune Zakona o PDV su uslovile potrebu za bližim uređivanjem pojedinih pitanja.. 

Pravilnik predviđa obavezu vršenja internog obračuna od strane poreskog dužnika za sve promete usluga bez naknade koje su primljene od stranih lica koja nisu obveznici PDV-a u Republici Srbiji, bilo da su one pružene u poslovne ili neposlovne svrhe.

U novom rešenju, brisane su odredbe koje se odnose na avanse za promet usluga iz oblasti građevinarstva za koje se ispostavi da se promet ne smatra uslugama iz oblasti građevinarstva i obrnuto.

Kada je u pitanju način utvrđivanja poreske osnovice kod prometa koji se vrši uz naknadu, izmenama i dopunama ovog propisa dodat je nov član koji bliže određuje način određivanja tržišne vrednosti za potrebe utvrđivanja poreske osnovice na koju se obračunava PDV u vezi sa naknadama ili delu naknade koje se ne ostvaruju u novcu, već u obliku prometa dobara i usluga, prometom dobara ili usluga, koje čine ulog u privredno društvo i prometom dobara, odnosno usluga između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu Zakona o porezu na dodatnu vrednost.

Izmene koje se odnose na izdavanje računa su terminološki usklađene sa propisima koji regulišu izdavanje elektronskih faktura i fiskalizaciju.

Ovim propisom definisana je situacija kada obveznik PDV izdaje račun za promet koji je delom oporeziv PDV-om, ali je delom i oslobođen od obaveze obračuna PDV-a. U tom slučaju za deo prometa koji je oporeziv u računu će biti iskazana poreska osnovica za obračunavanje PDV kao i obračunati PDV, a za deo prometa koji je oslobođen PDV-a iskazuje se iznos naknade.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *