Novi programi podrške za početnike u poslovanju, žene i mlade

Programe sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj i oni predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita ovog Fonda. Opredeljena sredstva za njihovo sprovođenje u 2021. godini iznose 450 miliona dinara.

Program podrške ženama preduzetnicama i mladima namenjem je onim preduzetnicima mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena, odnosno fizičko lice starosti do 30 godina. Za njegovu realizaciju izdvojeno je 100 miliona dinara bespovratnih sredstava, a u okviru ovog programa finansiraće se ulaganja koja obuhvataju kupovinu opreme ili vozila, tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara i određeni operativni troškovi.

Za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju opredeljeno je 150 miliona dinara bespovratnih sredstava, a on je otvoren je za preduzetnike, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara, kupovinu mašina i opreme, dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje, kao i operativne troškove do 20% ukupnog ulaganja.

Na Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte mogu da se prijave privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja odnosno pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju, a koji zadovolje uslove navedene u Programu. Za njegovu realizaciju rezervisano je 200 miliona dinara bespovratnih sredstava, a ona su namenjena za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora,  kupovinu novih ili polovnih mašina, opreme i alata, nabavku softvera i računarske opreme i trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja.

Javni pozivi otvoreni su dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Programom, predaje se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd. Potrebnu dokumentaciju je neophodno dostaviti u dva primerka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *